Arrangementer | Vinterinternat på Klarskovgaard, 1.-2. marts 2018

Vinterinternat på Klarskovgaard, 1.-2. marts 2018

01. marts 2018

Kompetenceudvikling til tiden

Kompetenceudvikling er ikke bare vigtig for den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling; det kan også være afgørende for institutionernes udvikling og evne til at tilpasse sig omgivelsernes behov. På vinterinternatet 2018 retter vi derfor fokus på fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes kompetenceudvikling.

DFFU bibliotekerne forandrer sig markant i disse år i sammenhæng med deres institutioner, hvor der dannes nye samarbejdsformer og etableres nye organisationsstrukturer. På sigt vil det få betydning for det samlede sæt af kompetencer, der skal til, for at arbejdspladsen fremadrettet kan løfte sine opgaver og realisere sine visioner. Kompetencer og kompetence behov er imidlertid foranderlige, og det er derfor vigtigt at være bevidst om tendenser, muligheder og erfaringer inden for området.

Vinterinternatet 2018 stiller skarpt på hvilke kompetencer, der efterspørges i fremtiden – både de faglige og de personlige:

  • Hvordan  arbejdes der med kompetenceudvikling på det Kongelige Bibliotek og på Aarhus Universitet?
  • Kompetenceudvikling i et teoretisk perspektiv – er det et Co-creation projekt?
  • Hvilke kompetencer skal en nyuddannet bibliotekar fra IVA besidde for at imødekomme DFFU-sektorens behov, og   hvilke kompetencer er nødvendige i fremtiden ? Og hvad kan SDU’s bibliotekaruddannelse byde ind med?
  • Hvordan arbejder Bibliotekarforbundet med kompetenceudvikling af sine medlemmer og hvordan kan man bruge deres tilbud som et led i egen kompetenceudvikling?
  • Hvordan sætter man sine egne kompetencer i spil på jobbet, og hvordan får DFFU-bibliotekerne omsat og implementeret nyerhvervede kompetencer?

Program:

Torsdag 1. marts 2018

10:00 – 10.30 Ankomst – kaffe/te/brød

10:30 – 10:45 Velkomst ved foreningens formand v/ Bertil F. Dorch, Bibliotekschef, SDU Bibliotek

10:45 – 11:30 ”Det Kgl. Bibliotek anno 2018 – opgaver og kompetenceudvikling” v/ Per Lindblad Johansen, Vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek

11:30 – 12:15 ”Digitalisering og kompetenceudvikling – set i et universitetsperspektiv ” v/ Arnold Boon, Universitetsdirektør, Aarhus Universitet DFFU Vinterinternat 2018 – 1. marts 2018 – Boon

12:15 – 13:00 Fra indholdskompetence til proceskompetence i berørings- og brudflader v/ Christian Tang Lystbæk, Lektor, Aarhus Universitet DFFU 2018 Kompetenceudvikling og -indvikling – Christian Lystbæk

13:00 – 14:00 Frokost

14:00 – 14:45 Hvilke kompetencer er i fokus, når man uddannes på KU INF? v/ Jens-Erik Mai, Professor og Institutleder, Institut for Informationsstudier, KU Mai.DFFU

Jens-Erik vil lægge op til drøftelse om, hvordan og i hvilket omfang INF kan imødekomme de behov, som DFFU-sektoren måtte have.

14:45 – 15:30 ”Kompetencer til tiden og til fremtiden v/ Tine Segel, Formand for Bibliotekarforbundet 2018 Marts DFFU – Segel – kompetencer til tiden og fremtiden

Hvordan arbejder Bibliotekarforbundet med fremtidens kompetence behov, kompetenceudvikling af sine medlemmer og hvordan man kan bruge deres tilbud som et led i egen kompetenceudvikling? Tine vil ikke “kun” fortælle om de konkrete arrangementer og tiltag BF har, men også afrapportere fra det arbejde forbundet har i strategien omkring Kompetenceudvikling. Et nedsat politisk udvalg har set specifikt på området – og arbejdet har involveret oplæg fra chefer i bibliotekssektoren (både offentlig og privat), samt et overblik fra uddannelsesinstitutioner m.m.

15:30 – 16:00 Kaffepause

16:00 – 16:45 Den lille nye er ved at blive voksen. Om kompetenceudvikling på SDU’s bibliotekaruddannelse v/ Per Krogh Hansen, Institutleder for Institut for Design og Kommunikation; Campusleder for Campus Kolding, SDU. BIB-Præsentation_2018 – Per Krogh Hansen

19:00 Middag

Fredag den 2. marts 2018:

09:00 Godmorgen (inkl. morgensang)

09:15 – 10:30

Keynote: ”Death to Bunheads” v/ Mary Kelly and Holly Hibner, Plymouth, MI, USA Death to Bunheads

10:30 – 10:45 Kaffepause

10:45 – 12:15 Konstruktiv og operationel greb om kompetenceudvikling – til debat v/ Karin Jessen, PS4 Konstruktiv og operationel greb om kompetenceudvikling

Karin vil facilitere en fælles dialog til et konstruktivt og operationelt greb på kompetenceudvikling

12:15 – 12:30 Afslutning ved foreningens formand v/ Bertil F. Dorch, Bibliotekschef, SDU Bibliotek

 12:30 Frokost eller “lunch-bag”

BUS:

1. marts – Korsør Station til Klarskovgaard – afgang kl. 09.40

2. marts – Klarskovgaard til Korsør Station – afgang kl. 13.15

Deltagergebyr:

Medlem: 3.950 kr. / Ikke medlem 4.200 kr.

Foreløbig deltagerliste – 13.2.18

Tilmelding er bindende, men institutionen har lov at sende en anden i stedet.

 

Deltagergebyr:

MedlemKr. 3.950 kr.
Ikke medlemKr. 4.200 kr.

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet