Arrangementer | Who’s who – er du sikker?

Who’s who – er du sikker?

18. marts 2015
Who’s who – er du sikker?
Hvad er autoriteter for en størrelse, hvorfor er de interessante og hvordan griber vi det an?

Temadag onsdag d. 18. marts 2015 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48 i Odense

Forum for Registrering indbyder til en temadag om autoritetsdata. Hvorfor skal vi overhovedet tale om dem igen igen, hvordan kan det danske biblioteksvæsen løfte opgaven i fællesskab og hvem skal/kan initiere processen. Vi vil gerne belyse dette vigtige område og klæde dig på til at tage diskussionen på dit bibliotek.

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst

v/Margit Helbo, SB (formand for Forum for Registrering)

Kl. 10.05 – 10.50 Hvorfor skal vi arbejde med autoritetsdata (v/Hanne Hørl Hansen, DBC) Paradigmeskiftet for katalogisering. Bibliotekerne skal ud på nettet og katalogdataene skal kunne udnyttes dér. Nye krav fra omgivelserne (grænseflader, dataudveksling), genbrug, samarbejde på tværs af grænser
Kl. 10.50 – 11.00 Pause
Kl. 11.00 – 11.30 Den nationale strategi for autoritetsdata (v/Henriette Fog, KB)

Bibliografisk Råd har udarbejdet en national strategi for området, der bl.a. forholder sig til, hvilke datatyper der skal indgå og meget mere

Kl. 11.30 – 12.00 RDA’s krav til autoritetsdata (v/Anders Cato, Kulturstyrelsen)

RDA er en konkret udmøntning af paradigmeskiftet. Hvilke krav stiller RDA’s entitets- og relationsstruktur til tilgængelige autoritetsdata)

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 13.15 Identifikatorer som samlingspunkt (v/Susanne Thorborg, DBC)

ORCID og ISNI er vigtige projekter til identifikation og sammenkobling af varierende former

Kl. 13.15 – 14.15 DBC’s arbejde med Nationalbibliografien (v/Birger K. Sørensen og Susanne Thorborg, DBC)

Hvad har DBC gjort med personnavne, og hvilke planer ligger der for andre autoritetsdata? Et eksempel på hvordan man kan opbygge autoritetsposter ud fra bibliografiske poster og hvilke farer der lurer under processen. Hvordan kan bibliografiske poster se ud før og efter omlægningen. Samarbejdet i VIAF

Kl. 14.15 – 14.45 Kaffepause
Kl. 14.45 – 15.30 Linked, Open & Social (v/Christian Ertmann-Christiansen, KB)

Et DEFF-projekt der vil analysere FFU-bibliotekernes mulige udnyttelse af forskernetværket MENDELEY, måle- og evalueringskonceptet Altmetrics og dokumentations-systemet VIVO (med inddragelse af bl.a. VIAF). Fokus vil være på Linked Open Data (LOD) til biblioteksinformation og autoritetsdata (spor 3 i projektet)

Kl. 15.30 – 16.00 Afrunding, opsamling, perspektiver i den kommende tid (v/Anders Cato)
Deltagerpris:
Medlemmer af DFFU: Kr. 800
Alle øvrige: Kr. 950

Tilmelding er bindende.

Deltagerliste pr. 13. februar

Seneste tilmelding er 9. marts 2015

 

Deltagergebyr:

Medlemmer af DFFUKr. 800
Alle øvrigeKr. 950

 

Mødested:

Mødecenter Odense

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet