Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver

Læs også

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Bertil F. Dorch

Næstformand: Karin Englev

Kasserer: Hans Kristian Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem: Eli Greve

Bestyrelsesmedlem: Lise M. Eriksson

Bestyrelsesmedlem: Lene Wendelboe

Bestyrelsesmedlem: Gitte Bruun Jensen

Bestyrelsesmedlem: Henrik Wium Senfer

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

Bertil. F. Dorch: Formand – tegner foreningen udadtil

 • DFFU aktiviteter: Årsmøde, formandsopgaver
 • Repræsentation: Bibliotekernes Dialogforum, Biblioteksrådet
 • Samarbejdspartnere: LIBER, SPARC, DEFF
 •  DFFU Strategiarbejde (2018-2019)

Karin Englev: Næstformand

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat, FORA-ansvarlig
 • Repræsentation: Bibliotekernes Dialogforum (supp.)
 • Samarbejdspartnere: IFLA

Hans Kristin Mikkelsen: Kasserer

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde, regnskab og økonomi
 • Samarbejdspartnere: GAEB

Eli Greve:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde
 • Repræsentation: BIL Udvalget
 • Samarbejdspartnere: EBLIDA

Lise Møller Eriksson:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • Kontakt til biblioteksuddannelserne

Lene Wendelboe:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat, Web og Kommunikation (www.dfdf.dk)
 • Repræsentation: Tænketanken

Gitte Bruun Jensen:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • Repræsentation: Biblioteksrådet (supp.), Tænketanken (supp.)
 • Samarbejdspartere: FC

Henrik Wium Senfer:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde
 • Samarbejdspartere: IFLA

Karen Buus:

 •  Suppleant

Hanne Munch Kristiansen:

 •  Suppleant

Claus Vesterager Pedersen:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde, Vinterinternat, Web og Kommunikation, Arrangementer og FORA, Strategiarbejde

Arbejdsgrupper:
Der etableres arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer, som får konkret ansvar og opgaver. • Hver arbejdsgruppe udpeger en ”chair”.

 • Arbejdsgrupperne matcher bestyrelsens arbejdsplan og flere kan tilføjes efter behov
 • Arbejdsgrupperne er ansvarlige for at udarbejde kvalificerede oplæg til bestyrelsen m.v.
 • Arbejdsgrupperne og ”chair” bør være synlige på websiden
 • Årsmøde: Bertil, Hans Kristian, Eli, Henrik, Claus
 • Vinterinternat: Karin, Lene, Lise, Gitte, Claus
 • Samarbejdsrelationer: Eli, Gitte, Henrik
 • FORA: Karin, Claus
 • Web & Kommunikation: Lene, Claus

Bestyrelsesmøder/dagsordener:

Bestyrelsesmøde 9.6.2021