Opgavefordeling – DFFU bestyrelse – 2017-18

Læs også

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Bertil F. Dorch

Næstformand: Nils Thidemann

Kasserer: Karin Englev

Bestyrelsesmedlem: Eli Greve

Bestyrelsesmedlem: Lise M. Eriksson

Bestyrelsesmedlem: Lene Wendelboe

Bestyrelsesmedlem: Gitte Bruun Jensen

Bestyrelsesmedlem: Louise Naomi Vetner

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

Bertil. F. Dorch: Formand – tegner foreningen udadtil

 • DFFU aktiviteter: Årsmøde, formandsopgaver
 • Repræsentation: Biblioteksparaplyen, Biblioteksrådet
 • Samarbejdspartnere: LIBER, SPARC, DEFF
 •  DFFU Strategiarbejde (2018)

Nils Thidemann: Næstformand

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat, FORA-ansvarlig
 • Repræsentation: Biblioteksparaplyen (supp.)
 • Samarbejdspartnere: IFLA
 • DFFU Strategiarbejde (2018)

Karin Englev: Kasserer

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde, regnskab og økonomi
 • Samarbejdspartnere: GAEB
 • DFFU Strategiarbejde (2018)

Eli Greve:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde
 • Repræsentation: BIL Udvalget
 • Samarbejdspartnere: EBLIDA
 • DFFU Strategiarbejde (2018)

Lise Møller Eriksson:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • DFFU Strategiarbejde (2018)

Lene Wendelboe:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat, Web og Kommunikation (www.dfdf.dk)
 • Repræsentation: Tænketanken
 • DFFU Strategiarbejde (2018)

Gitte Bruun Jensen:

 • DFFU-aktiviteter: Vinterinternat
 • Repræsentation: Biblioteksrådet (supp.), Tænketanken (supp.)
 • Samarbejdspartere: FC
 • DFFU Strategiarbejde (2018)

Louise Naomi Vetner:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde
 • Samarbejdspartere: IFLA
 • DFFU Strategiarbejde (2018)

Claus Vesterager Pedersen:

 • DFFU-aktiviteter: Årsmøde, Vinterinternat, Web og Kommunikation, Arrangementer og FORA, Strategiarbejde

Arbejdsgrupper:
Der etableres arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer, som får konkret ansvar og opgaver. • Hver arbejdsgruppe udpeger en ”chair”.

 • Arbejdsgrupperne matcher bestyrelsens arbejdsplan og flere kan tilføjes efter behov
 • Arbejdsgrupperne er ansvarlige for at udarbejde kvalificerede oplæg til bestyrelsen m.v.
 • Arbejdsgrupperne og ”chair” bør være synlige på websiden
 • Årsmøde: Bertil, Karin, Eli, Louise, Claus
 • Vinterinternat: Nils, Lene, Lise, Gitte, Claus
 • Samarbejdsrelationer: Eli, Gitte, Louise
 • FORA: Nils, Claus
 • Web & Kommunikation: Lene, Claus
 • Strategiarbejde: Bertil (indholdsmæssig ansvarlig) og Nils (procesmæssig ansvarlig). Claus (redaktionel/skrivemæssig ansvarlig) – 4 arbejdsgrupper (med 2 bestyrelsesmedlemmer i hver) defineret.