Rapporter | 2015

Rapporter

Biblioteksstandarder i Danmark - December 2015

Denne rapports formål er at skabe et aktuelt overblik over udviklingen og implementeringen af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Download

Bilag - Forskernes informationsadfærd

Dette dokument indeholder idearkivet (Bilag) til rapporten Forskernes informationsadfærd.

Download

Rapport om forskernes informationsadfærd

Rapporten beskriver en undersøgelse foretaget af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Det Kongelige Bibliotek. Undersøgelsen omhandler en større kvalitativ undersøgelse af forskernes informationsadfærd.

Download

DFFU, Organisatorisk beretning, Generalforsamling 2015

Denne rapport omhandler den organisatoriske beretning fra Danske Fag-, Forsknings- og Unddannelsesbibliotekers generalforsamling 2015.

Download

Politisk beretning, Årsmøde 2015

Denne rapport omhandler formandsberetningen til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker Årsmøde 2015.

Download

Bog- og Litteraturpanelets Årsrapport

Rapporten er udsendt af Bog- og Litteraturpanelet. Rapporten omhandler de rammer samt udviklinger, der præger bogen samt litteraturen i Danmark.

Download

The Report of the Future of the Libraries Committee April 2015

Rapporten handler om, hvordan bibliotekerne på den mest effektive måde kan hjælpe vanderbilt University med deres forsking samt læring. rapporten er udgivet af The future of the libraries committee.

Download

Libraries and the Research Data Management Landscape

Rapporten beskriver RDM (Research data management). Herudover beskriver den også, hvilken indflydelse det har på bibliotekerne, samt hvordan de bruger det.

Download

The British Library 2015-2023

Rapporten er udarbejdet af Living Knowledge. Rapporten handler om The British Librarys visioner for, når de i år 2023 har 50 års jubilæum som Englands nationbibliotek.

Download

NMC Horizon Report

Rapporten er udarbejdet af NMC og går ind og undersøger de vigtigste tendenser, udfordringer samt udviklinger inden for teknologi. Ydermere forklares der brugen af teknologi inden for akademiske- og forskningsbiblioteker rundt om i verden.

Download