Rapporter | 2016

Rapporter

Future of Libraries Task Force Preliminary Report

Ny rapport fra The Future of Libraries (MIT-libraries) skitserer en omfattende vision for fremtidens MIT-biblioteker. Rapporten består af 10 anbefalinger for, hvordan MIT-biblioteker bør nytænke og udvikle sig for at kunne imødekomme fremtidens krav om at skabe, formidle og bevare viden.

Download

Converting Scholarly Journals to Open Access: A Review of Approaches and Experiences

Rapport fra Harvard Library Office for Scholarly Communication (OSC), der kortlægger diverse tilgange og strategier til at omlægge betalingstidsskrifter til Open Access

Download

The Value of Academic Libraries

Inspirationskatalog fra ACRL til den der "FFU-bibliotekerne skaber værdi fordi.."-tale til stakeholders

Download

The State of American Libraries

En temperaturmåling på de amerikanske biblioteker - både folke- og forskningsbiblioteker

Download

Concordat on Open Research Data

Forskellige institutioner i Storbritannien har udarbejdet et sæt retningslinjer for arbejdet med åbne forskningsdata

Download