Rapporter | 2021

Rapporter

Inspirationskatalog: Nye biblioteksrum – erfaringer, cases og læringer fra en Coronatid

I netværket Next Generation har vi drøftet de udfordringer, som COVID-19 har skabt, men også de mange gode idéer og erfaringer, som blevet gjort rundt omkring i landet. Her er opfindsomheden vokset i takt med udfordringerne i arbejdet med at opfinde digitale og hybride løsninger. Det er disse erfaringer, vi gerne vil dele i dette katalog.
Vi har derfor fokuseret på, at når man bladrer kataloget igennem, så er det nemt ud fra 6-rumsmodellen at vurdere, hvorvidt det er en relevant ide, og det er vores håb, at det er nemt at overføre idéen til egen praksis.
Derudover bliver kataloget rammet ind af 3 artikler, som hver især giver et bud på læringen fremadrettet,
hvor COVID-19 har bidraget til at biblioteket for alvor har fået gang i den digitale transformation i forhold til
kompetencer, trends og vigtigheden af at udvide den gruppe af brugere, vi kommer ud til.

Download

Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016–2017) om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument 3:3 (2021–2022)
Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016–2017) om
arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Download

OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings / Bosman, Jeroen; Frantsvåg, Jan Erik; Kramer, Bianca; Langlais, Pierre-Carl; Proudman, Vanessa

Context
From June 2020 to February 2021, a consortium of 10 organisations undertook a large-scale study on open access journals across the world that are free for readers and authors, usually referred to as “OA diamond journals”. This study was commissioned by cOAlition S in order to gain a better understanding of the OA diamond landscape.

Presentation
The study undertook a statistical analysis of several bibliographic databases, surveyed 1,619 journals, collected 7,019 free text submissions and other data from 94 questions, and organised three focus groups with 11 journals and 10 interviews with hosting platforms. It collected 163 references in the academic literature, and inventoried 1048 journals not listed in DOAJ.

The results of the study are available in the following outputs:

References Library - DOI: 10.5281/zenodo.4562816
Journals Inventory - DOI: 10.5281/zenodo.4562828
Dataset - DOI: 10.5281/zenodo.4553103
Findings Report - DOI: 10.5281/zenodo.4558704
Recommendations Report- DOI:10.5281/zenodo.4562790

Findings:

A wide archipelago of relatively small journals serving diverse communities
OA diamond journals are on the road to full compliance with Plan S
A mix of scientific strengths and operational challenges
An economy that largely depends on volunteers, universities and government

This report was supported by Science Europe and cOAlition S

Download

Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark

Undersøgelsen består af seks kapitler.
I kapitel 1 sammenfatter vi undersøgelsens
hovedkonklusioner.
I kapitel 2 introducerer vi Betydningskompasset og præsenterer den overordnede analyse af
folkebibliotekets betydning - samlet set.
I kapitel 3 foretager vi detaljerede analyser af
betydningen af hhv. samlingen, arrangementerne, de fysiske faciliteter og vejledningen.
I kapitel 4 kigger vi nærmere på borgernes
forhold til folkebiblioteket i almindelighed, herunder deres brug af folkebibliotekets tilbud og
deres holdninger til folkebiblioteket. Vi definerer
og udskiller borgere fra brugere, og det upræcise
begreb “ikke-bruger” tages op til revision.
Kapitel 5 udgør et kort efterskrift, hvor vi genbesøger formålet med undersøgelsen.
I kapitel 6 udfoldes undersøgelsens metodegrundlag, og i de efterfølgende bilag er det
muligt at dykke ned i den data, der ligger bag
undersøgelsen.

Download

Openness Profile: Modelling research evaluation for open scholarship

n a provocative new year essay in The Atlantic, the science writer Ed Yong celebrates the success of the international research community in mobilising with unprecedented agility to develop and deploy vaccines, diagnostics, therapeutics and other responses to COVID-191. As it has ravaged and transformed economies and societies worldwide, so the pandemic has shifted the priorities of science. According to the Dimensions database, the total number of academic papers about COVID-19 surpassed 200,000 just
before the end of 2020.
So as we start to glimpse light over the pandemic horizon, a tantalising dilemma for the research community-as for other sectors and institutions-is whether to swing back to business as usual, or to use this once-in-ageneration disruption, with all of its pain and possibility, as a moment to reset and renew.
The open scholarship revolution is a vital part of this. During the pandemic, we have seen many real-time innovations in processes of data-sharing, peer review and publication. Regular constraints, paywalls and protocols have been lifted or relaxed to accelerate the
production and dissemination of relevant findings. These efforts have been reinforced by joint initiatives, such as the Covid-19 Publishers Open Letter of Intent, which aims to speed up review and publication processes, while maintaining rigour, quality and integrity.
As this report notes, it has long been recognised that we
need to speed up the transition to open. But realising
the opportunities of the post-pandemic moment for
radically-accelerated transition will require more than
enthusiasm and good will. We need multiple actors to align,
we need better infrastructure, and we need working
systems of recognition and reward for open scholarship.
We all know by now the flaws with conventional
approaches to research assessment, recognition and
reward. In a recent paper, Stephen Curry, colleagues
and I distil these into four problems.
:

Download

Open Access Monitoring: Guidelines and Recommendations for Research Organisations and Funders

The global transition to Open Access has accelerated in the past few years. This transition is complex and involves a variety of approaches and multifaceted strategies. Many research
stakeholders, including but not limited to research funders (RFOs) and research performing organisations (RPOs), have adopted Open Access policies and established supporting measures such as provision of funding and development of infrastructures and services to foster the transition.

Download

Sprog og læselyst hos små børn

De allerfleste børn kommer på et tidspunkt til at mestre sproget. Men forskelle i, hvornår
ordene begynder at forme sig, og hvordan ordforrådet og referencerammerne for sproget
udvikler sig i samspil – eller fravær af samspil – med omgivelserne, har betydning for børns
fremtidsmuligheder. Det gælder både muligheder for uddannelse og job, og når det kommer
til almen trivsel og selvforståelse.
I vores arbejde med det, der bredt set betegnes som tidlig indsats, dvs. de støtte- og
hjælpesystemer, som omgiver gravide og småbørnsfamilier i en udsat position, er vi de
senere år i stigende grad blevet opmærksomme på betydningen af små børns udvikling af
sprog og evne til kommunikation og de udfordringer, der knytter sig hertil.
Opmærksomheden har ført til, at SUS med støtte fra Egmont Fonden har kortlagt danske
initiativer med fokus på små børns sprog og læselyst for at se på, hvad der findes af tiltag
for at imødegå udfordringerne. På baggrund af kortlægningen har vi desuden skitseret en
række uudnyttede potentialer.
Rapporten er skrevet for at skabe debat om og give inspiration til, hvordan der kan skabes
bedre forudsætninger for at styrke sprog, kommunikation og læselyst hos børn, hvis
hjemmemiljø ikke som en selvfølge byder på overflod af kærlig kommunikativ interaktion,
rige sproglige input og introduktion til bøger.
Vi håber, at indholdet vil være en invitation til bred dialog og fælles videre udforskning af,
hvad der skal til for at skabe positive forandringer for denne gruppe børn.
Vi takker Egmont Fonden for mange gode indspark og et konstruktivt og givende
samarbejde.
Socialt Udviklingscenter SUS
Maj 202

Download

A guide for library applicants: Europena structural and investment funds 2021-2027

On 21st September 2020 the EBLIDA Executive Committee approved the creation of the ELSIA
(European Libraries and Sustainable Development Implementation and Assessment) Expert Group,
chaired by Alicia Sellés Carot.
Among other tasks, the ELSIA Group is assisting in implementing the EBLIDA Think The Unthinkable
programme: a post-Covid library agenda meeting sustainable development goals to be funded
through European Structural and Investment Funds (ESIF) 2021-2027. In the library scenario, two
directions seem to be reinforced after the Covid-19 crisis: the socially inclusive library and the digital
library. Both directions meet SDGs and may be funded through ESIF 2021-2027.
The “European Structural and Investment Funds 2021-2027 – A Guide for Library Applicants” has
been devised with a view to helping library applicants to better focus the TTU programme. It has the
following objectives:
- To assist EBLIDA Members in making the most out of European policies and financial
opportunities linked with the implementation of ESIF 2021-2027;
- To be used by EBLIDA Members as background documents for the organisation of national
Think The Unthinkable workshops where practical implementations of ESIF projects are
discussed.
This Guide is useful to librarians willing to join the TTU programme, whether in countries where a TTU
programme is already in place, or in countries where there is no TTU action. The TTU co-coordinator
in France, Raphaëlle Bats (University of Bordeaux), drafted Chapter 4 “SDGs and Libraries”. The rest
of the Guide has been drafted by the EBLIDA Secretariat with the support of, and in collaboration with,
actors being part of the EBLIDA TTU Community and the ELSIA Expert Group (the full list of people
involved in the Guide is provided in Chapter 2: Methodology).
TTU coordinators in six countries have accepted to draft short descriptions of TTU strategies. Fruitful
conversations have also been held with Christophe Evans and Ulla Wimmer in relation to Chapter 6:
Evaluation. The presentation of case studies in France and Germany (Chapter 3) were made possible
through talks with officials of the Montreuil Libraries and the Berlin Senate, Department for Culture
and Europe. The list of people is also included in Chapter 2: Methodology.
I hope that the Guide will increase the status of libraries throughout Europe and help them to set up
a library focus within ESI Funds 2021-2027, so that they become “structurally” important in Europe
and for Europe.
Ton van Vlimmeren, EBLIDA President

Download

UNESCO Recommendation on Open Science

The aim of this Recommendation is to provide an international framework
for open science policy and practice that recognizes disciplinary and regional
differences in open science perspectives, takes into account academic
freedom, gender-transformative approaches and the specific challenges
of scientists and other open science actors in different countries and in
particular in developing countries, and contributes to reducing the digital,
technological and knowledge divides existing between and within countries.

Download