Arrangementer | Vinterinternat 2020: SPARK DØREN IND – den professionelle relation

Vinterinternat 2020: SPARK DØREN IND – den professionelle relation

27. februar 2020

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers vinterinternatmøde afholdes på Klarskovgaard den 27.-28. februar 2020.

Årets tema er en direkte følge af den strategi, som blev vedtaget på foreningens årsmøde i København i september 2019. Relations management bliver et klart fokus og en nødvendighed for FFU-bibliotekernes fremtidige virke.

Hermed det færdige program for årets vinterinternat på Klarskovgaard ved Korsør. Det er lykkedes at få en prioriteret keynote speaker fra UK, hvor man er langt fremme med Relations management, og der vil blive arrangeret workshops fredag formiddag, så alle kan blive involveret. Vel mødt!

Tak til alle for et flot vinterinternat – find power point præsentationerne fra mødet her:

Velkomst

Medlems- og kunderelationer i COOP

Professionelle relationer kan læres

Der skal to til tango (oplæg Vinterinternat 2000) (1)

Konsulentjakken

Vi to skal være de bedste venner

Co-creation

DFFU Winter 2020_Keynote presentation_PhilCheeseman (1)

Klarskovgaard-Gejst-oplæg

Afslutning/opsummering

 

 

Deltagergebyr:

MedlemmerKr. 3.995 kr.
Ikke medlemmerKr. 4.295 kr.
Deltagelse dag 1 (ikke medlemmer + 300 kr.)Kr. 2.195 kr.
Deltagelse dag 2 (ikke medlemmer + 300 kr.)Kr. 1.795 kr.
Deltagelse uden overnatning (ikke medlemmer + 300 kr.)Kr. 3.295 kr.

 

Mødested:

Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, Korsør.

BUS:

Februar (27.) – Korsør Station til Klarskovgaard – afgang kl. 09.40

Februar (28.) – Klarskovgaard til Korsør Station – afgang kl. 13.00

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet

 

Program

Torsdag den 27. februar
10.00-10.30Ankomst - kaffe og morgenbrød
10.30-10.45Velkomst v/ Bertil Dorch, formand for DFFU
Tema 1: Designtænkning og partnerskaber
10.45-11.45Medlems- og kunderelationer i COOP - hvordan gør vi? v/Erik Lindholt Andersen, COOP Amba. Hør om praktiske erfaringer fra arbejdet i COOP-regi med aktiviteter, der skaber og styrker relationer, og om at komme skridtet videre end bare det grundlæggende tilbud. Få inspiration til at arbejde med relationer allerede i morgen, hjemme i dagligdagen, hvor kompetenceudvikling ikke altid kan prioriteres tilstrækkelig højt. Men hvor idéer fra andres best practice og praktiske erfaringer er lettere at omsætte til handling.
11.45-12.45Transformation af folkebiblioteket: Innovation, design tænkning og partnerskaber v/ Sidsel Bech-Petersen, leder af projektudvikling og brugerinddragelse ved DOKK1 i Aarhus. Sidsel fortæller om, hvordan DOKK1 fra start har skabt en ramme omkring bibliotekets innovationsarbejde. Hun beskriver, hvordan medarbejderne er blevet “design thinkers”, hvordan de arbejder med prototyper, brugerinddragelse, partnerskaber og feedback i hverdagen og også hvor de ser, at folkebiblioteket er på vej hen.
12.45-13.30Frokost
Tema 2: Professionelle relationer og kompetencer
13.30-14.30Professionelle relationer kan læres – men hvad kræver det? v/ Henning Jørgensen, professor ved Aalborg Universitet. Henning fortæller om de såkaldte koblingskompetencer - ”the missing link mellem mono- og tværfaglighed”, der udbygger faglighed til også at inkludere samarbejde med andre fagligligheder på tværs. Det vil sige evner til at bygge broer, kommunikere, koordinere og samarbejde. Vi skal gå fra at være optaget af snitflader til at interessere os for samarbejdsflader. Det er koblingskompetencer et udviklings- og kompetenceperspektiv for.
Tema 3: Best practice - co-creation i FFU-regi
14.30-15.00”Kontaktbibliotekar AU Library - relationen mellem forsker og bibliotek” v/ Henrik Tvermoes AU Library, BSS og Annegret Friedrichsen AU Library, Emdrup
15.00-15.30Konsulentjakken v/Bonnie Frisendahl, Det Kgl. Bibliotek
15.30-16.00Kaffepause
16.00-16.30”Vi to skal være de bedste venner” – følg den gode energi" v/ Lise Alsted Henrichsen, UCL Svendborg
16.30-17.00DEFF projekt – Co-creation. Om inddragelse af studerende og forskere v/ Christian Højbjerg Hansen, AU Library Emdrup. Et oplæg om at søge, at mødes der, hvor biblioteket, forskeren og brugeren har noget at være fælles om. Om at blotte ekspertrollen og indgå i ligeværdige samarbejder.
17.00Besøg vores sponsor: Ex Libris
17.15-17.45Et enkelt glas
19.00Middag
Fredag den 28. februar
9.00-9.15God morgen inkl. morgensang
Tema 4: Co-creation, engagement, workshop
9.15-10.15Keynote v/ Phil Cheeseman, Deputy Director, Lancaster University Library. UK er 4-5 år foran Danmark i forhold til begrebet Relationship Management. Phil vil fortælle om baggrunden for, hvornår og hvorfor behovet for dette er opstået i UK og dele erfaringer og indsigt, "tricks of the trade".
10.15-12.00Det er ikke spor svært at være professionel og brugerdrevet – prøv selv! Oplæg og workshop v/ Jakob Lauritsen, Head of Insights, Gejst/Studio. Oplægget giver en teoretisk indsigt i baggrunden for design thinking og præsenterer indtryk og guldkorn fra flere års arbejde for offentlige og private virksomheder. Det primære fokus vil være at få konkrete øvelser mellem hænderne, som viser, at det ikke behøver at være så svært at arbejde med systematisk og professionel brugerinddragelse og -dialog.
12.00-12.15Afslutning v/ Bertil Dorch
12.15Frokost