Arrangementer | Vinterinternat 2024, 29. februar – 1. marts 2024, Klarskovgaard, Korsør

Vinterinternat 2024, 29. februar – 1. marts 2024, Klarskovgaard, Korsør

29. februar 2024

Slides:

Diversitet i forskningen

Forfatterskab som akademisk valuta 

Bagsiden af Open Science, – hvordan kan åbenhed være dårligt?

Forskningsevaluering i et Open Science-perspektiv

Udfordringer ved praksisnær og anvendelsesorienteret forskning

Forskningsetik og nye styringsregimer for forskning

Brud på forskningsintegriteten, tvivlsomme forskningspraksisser

#Pleasedontstealmywork

Poster 1 / Poster 2 / Poster 3 / Poster 4 / Poster 5 / Poster 6 / Poster 7

Forskerlivet: krav, udfordringer og dilemmaer og hvordan FFU-bibliotekerne kan hjælpe

FFU-bibliotekerne understøtter forskningsprocessen og den enkelte forsker via en lang række af services. Det er en af vores kerneopgaver. Men hvad er det for en udvikling, der er sket de senere år og hvilke udfordringer og dilemmaer byder forskerlivet på i dag? Forskerne skal forholde sig til forskningsetiske standarder, open science men også ’as open as possible as closed as necessary’, høj publiceringshastighed og mange publiceringer, metrikker som måler på mere og mere, teknologiske forandringer og hvordan står det egentligt til med diversiteten? DFFU ønsker at stilles skarpt på forskerlivet og hvad det kræver af os som biblioteker. Det gør vi ved at drøfte emner som forskerliv, forskningsetik, metrikker, open science, diversitet og meget mere på Klarskovgaard den 29. februar til 1. marts 2024.

OBS: Der arrangeres bustransport fra og til Korsør Station med forventede tider:

Fra Korsør Station den 29.2. kl. 9.30

Til Korsør Station den 1.3. kl. 12.50

This Conference is supported by             

 

Deltagergebyr:

Medlem af DFFUKr. 3995
Ikke medlem af DFFUKr. 4295
Deltagelse 29.2. Medlem Kr. 2395
Deltagelse 29.2. Ikke medlem Kr. 2695
Deltagelse 1.3. Medlem Kr. 1995
Deltagelse 1.3. Ikke medlem Kr. 2295
Deltagelse uden overnatning - Medlem Kr. 3295
Deltagelse uden overnatning - Ikke medlem Kr. 3595

 

Mødested:

Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet

 

Program

Torsdag den 29. februar
9.00-10.00Registrering og morgenmad
10.00-10.10Velkomst /v. Karin Englev, forkvinde for DFFU
10.10-10.55Diversitet i forskningen: Hvorfor er det vigtigt, og hvorfor har vi brug for at understøtte det? /v. Maria-Theresa Norn, lektor, Danmarks Tekniske Universitet, og seniorforsker, Center for Forskningsanalyse. - Maria Theresa Norn vil i sit bidrag bl.a. komme ind på, hvad diversitet er, og hvilken betydning den har for forskningen og, i sidste ende, for forskningens relevans og værdi for samfundet. Med kønsdiversitet som eksempel vil hun desuden dykke dybere ned i udfordringer og barrierer for diversitet i forskningen. Afslutningsvist vil Maria Theresa Norn pege på mulige veje til at styrke diversitet.
10.55-11.15Kaffepause
11.15-12.00Forfatterskab som akademisk valuta /v. Gorm Greisen, professor emeritus, Københavns Universitet, medlem af Københavns Universitets Praksisudvalg, ulønnet overlæge ved Rigshospitalet
12.00-12.45Frokost
12.45-13.30Bagsiden af Open Science, – hvordan kan åbenhed være dårligt? /v. Gregers Wegener, professor, Aarhus Universitet
13.30-14.15Forskningsevaluering i et Open Science-perspektiv /v. Poul Meier Melchiorsen, specialkonsulent, Aalborg Universitetsbibliotek. - Forskning og forskningsevaluering i en Open Science-dagsorden går mod meritering i et bredere perspektiv for vise diversiteten i forskningens impact. Hvor et h-indeks eller antal publikationer er nemme at forså og rapportere på, er disse metrikker også éndimensionelle målbilleder. CoARA ønsker derfor en mere ansvarlig brug af særligt kvantitative metrikker og en inklusion af kvalitative parametre til forskningsevalueringer, som bidrager til at forstå netop forskellene mellem forskningsdiscipliner. CoARA lægger dermed op til mere kompleksitet end tidligere dagsordener, men for at imødekomme denne kompleksist har de fremlagt ti forpligtigelser, der er deres bud på god skik inden for forskningsevalueringer fremover. Disse forpligtigelser og diversitet i meritering af forskningsproduktionen og forskningens impact har AAU forsøgt at konkretisere i AAU Forskningsindikatoren.
14.15-14.45Kaffepause
14.45-15.30Udfordringer ved praksisnær og anvendelsesorienteret forskning /v. Pia Rose Böwadt, docent, Københavns Professionshøjskole. - De danske professionshøjskoler har siden 2014 haft forskningsret og forskningspligt. Det hedder, at forskningen skal være praksisnær og anvendelsesorienteret, og at forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal være i samspil med det aftagende arbejdsmarked. Men hvilke udfordringer knytter der sig til en forskning, der er beskrevet således? Hvordan balancerer man som forsker mellem forskning og udvikling? Hvordan sikrer man en kritisk distance til aftagerne, når de skal kunne anvende forskningens resultater? Og hvordan formidler man forskning til aftagere, der ofte har en generel skepsis over for forskningsresultater?
15.30-16.00Pause
16.00-17.15Postersession: Tema: Hvordan understøtter FFU bibliotekerne forskningscyklus? + et glas
17.30-18.30Underholdning
19.00Middag og Vinder af Den gyldne poster
20.30Mulighed for dans
Fredag den 1. marts
9.00Godmorgen + morgensang
9.10-10.00Forskningsetik og nye styringsregimer for forskning /v. Morten Dige, lektor, Aarhus Universitet
10.00-10.20Kaffepause
10.20-11.20Brud på forskningsintegriteten, tvivlsomme forskningspraksisser: hvor udbredt er det og hvilken rolle spiller metrikkerne? /v. Jesper Schneider, professor, Aarhus Universitet. - Oplægget vil kort introducere en række centrale begreber knyttet til ansvarlig forskningspraksis; redegøre for deres baggrund og anvendelse lovmæssigt, på institutionerne og i kodekser. Med udgangspunkt i en nylig spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske forskere, og udvalgte udenlandske forskere, diskuteres opfattelsen og udbredelsen af tvivlsom forskningspraksis, såvel som de mulige årsgager bag ved sådanne praksisser, herunder metrikkers mulige rolle.
11.20-11.30Kort pause
11.30-12.15#Pleasedontstealmywork: Yngre forskeres erfaringer med magtasymmetri /v. Maria Toft, Social Environmental Scientist. - Tidligere ph.d.-stipendiat Maria Toft fortæller om erfaringerne fra kampagnen #pleasedontstealmywork, der indsamlede 120 vidnesbyrd om uberettigede forfatterskaber, ledelsessvigt og decideret "forskningstyveri".
12.15-12.20Farvel og tak for denne gang /v. Karin Englev, forkvinde for DFFU
12.20Frokost