Rapporter | 2013

Rapporter

Ithaka-rapport: Går den videnskabelige monografi imod e?

En ny rapport fra Ithaka undersøger spørgsmålet, om den videnskabelige bog er på vej imod e- og væk fra tryk. Rapporten har titlen: “Stop the Presses: Is the Monograph Headed Toward an E-Only Future?”

Download

Kompetencemåling på fag- og forskningsbibliotekerne

DAMVAD har i sommeren 2013 gennemført en kompetenceafdækning blandt danske fag- og forskningsbibliotekers ledere og medarbejdere. Formålet med afdækningen var at få indsigt i biblioteksenhedernes med at servicere det, rapporten betegner som erhversorienterede brugere - dvs. virksomheder og erhversaktører.

Rapporten er udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Download

Ny rapport om Research Data Management - Principles, Practices and Prospects

The Council on Library and Information Resources (CLIR) har publiceret rapporten "Research Data Management: Principles, Practices, and Prospects."Rapportens fokuserer på, hvordan forskningsinstitutioner reagerer på data management krav fra f.eks. National Science Foundation og andre amerikanske føderale forskningsinstitutioner. Rapporten undersøger også forskningsbibliotekernes rolle i understøttelsen af forskernes data management.

Download

A project exploring Open Access monograph publishing in the Netherlands

Open access publicering har ikke en negativ effekt på bogsalget. Det er en af konklusionerne i en ny hollandsk rapport fra OAPEN – NL.

Download

Future of the UC Berkeley Library

Ved UC Berkeley har et udvalg om universitetsbibliotekets fremtid barslet med rapporten Report of the Commission on the Future of the UC Berkeley Library.

Download

Rapport fra DEFF projekt - Attraktiv Kundeservice

DEFF Projekt Attraktiv Kundeservice er nu afsluttet, og der er udsendt en rapport fra projektet (august 2013).

Download

Conclusions & Recommendations for Digital Literacy Programs and Libraries

ALA (The American Libraries Association) har nedsat en arbejdsgruppe om hvordan man skal fremme udviklingen af digital informationskompetence. Arbejdsgruppen har barslet med et sæt anbefalinger

Download

Global Research Council om Open Access

Global Research Council har udgivet en handlingsplan om Open Access.

Download

Rapport om forskerservice i danske forskningsbiblioteker

DFs forum NEFUS har udarbejdet en rapport om forskerservice i danske forskningsbiblioteker.
Rapporten blev præsenteret på DFs årsmøde.

Download

Organisatorisk beretning til DF's generalforsamling 2013

Den Organisatoriske Beretning 2013 fra DFs bestyrelse er nu tilgængelig via rapportarkivet. I beretningen er det bl.a. oplyst at der i årets første 8 måneder har været ca 16.500 unikke besøgende på DFs hjemmeside. I 2012 blev der endvidere lagt 38 rapporter i DFs rapportarkiv, og de er indtil 1.9.2013 blevet downloadet 14.972 gange.

Download

At være er at blive oplevet - Formandsberetning til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Årsmøde 2013

Formandens beretning til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2013. Billund 19. - 20. september

Download

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

DEFF-undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Download

Transforming Liaison Roles in Research Libraries

Rapporten er udgivet af American Research Libraries (ARL) og skrevet af J.M. Jaguszewski fra University of Minnesota Libraries og Karen Williams fra University of Arizona Libraries. Den præsenterer resultaterne af interviews og anden forskning vedrørende kontaktbibliotekar-funktionen og afdækker en række udfordringer i forhold til den traditionelle kontaktbibliotekar/fagreferentordning

Download

Verdensbibliotekets Historie, 2050-2090

Universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg gav den 8. september en keynote adress til det årlige møde i IGeLU (den internationale ExLibris Brugergruppe) på Freie Universität, Berlin.
Titlen var: The History of the World Library, 2040-2090.

Download

”Intersections of scholarly communication and Information Literacy”

ACRL har udsendt denne rapport.

Download

Ithaka S+R US - Faculty Survey 2012

En amerikansk undersøgelse fra Ithaka, af VIP'ers brug af informationsressourcer og forskningsbiblioteker, viser bl.a. at der generelt er tilfredshed med forskernes muligheder for at få adgang til videnskabelig litteratur.

Download

Rapport fra Computers in Libraries 2013

I april 2013 deltog specialkonsulent Christian B. Knudsen og informationsspecialist Kristoffer V. Scavenius i konferencen Computers in Libraries i Washington D.C. Konferencen dækkede med sine 5 spor diverse biblioteksfaglige emner og tendenser – lige fra webdesign over Facebook-politik til digitalisering af arkiver.

Download

PhD candidates and the research process: the library’s contribution

This report is a translation of “Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets
bidrag”, Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 7. It is the result of the first phase
of the project “Information Management for Knowledge Creation”. The two studies
included in this report acknowledge the team members who co-authored it, and their
names are included on the list of authors which appears on the table of contents.

Download

Danish Research Library Association E-book barometer 2012

Engelsk oversættelse af DF's e-bogsbarometer fra 2012

The english translation of Danish Research Library Association E-book barometer 2012

Download

KU SUND- og SCIENCE-forskeres anvendelse af Gylden Open Access

Efter aftale pr. 4. september 2012, har KUBIS udarbejdet en rapport, om Københavns Universitets SUND-og SCIENCE-forskeres anvendelse p.t. af Golden Open Access, med særligt henblik på omfang, art, og anvendte tidsskrifter og stiller forslag til fakulteterne med henblik på at forenkle og billiggøre forskernes adgang til denne publiceringsform, f.eks. i form af rabataftaler med relevante organisationer/selskaber/tidsskrifter.

Rapporten giver ikke et eksakte svar på, hvor mange Open Access-artikler, der er publiceret af forfattere fra Københavns Universitet: Der findes p.t. ingen mekanismer, hvorved det automatisk er muligt at opstille sådan en statistik. En præcis opgørelse vil i skrevne stund kræve gennemgang af hver enkelt artikel, der er publiceret med KU-forfattere. Derimod giver rapporten en vurdering af størrelsesorden af produktiviteten, samt i konkrete cases en præcis statistik, der indikerer omfanget af KU SUND’s og SCIENCE’s publicering i Gylden Open Access-tidsskrifter.

Download

Library Services in the Digital Age

Rapport fra Pew Research Center om biblioteksservice i den digitale tidsalder. Rapporten viser bl.a. - interessant nok - at studerende er meget postitve overfor den teknologiske udvikling, men samtidig betragter den fysiske bog som central for deres studie.

Download

Hvad venter vi på? Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig

Kompentencer er i spil, når FFU bibliotekerne skal løse fremtidens opgaver. Hvad er det for udfordringer medarbejdere og ledere står overfor - hvad skal vi kunne, hvad efterspørger brugerne og hvordan kommer vi derhen. Dette undersøger rapporten som er blevet til i samarbejde mellem DF, BF og HK Stat.

Download