Rapporter | 2019

Rapporter

EU Commission: Future of scholarly publishing and scholarly communication

The report proposes a vision for the future of scholarly communication; it examines the current system -with its strengths and weaknesses- and its main actors. It considers the roles of researchers, research institutions, funders and policymakers, publishers and other service providers, as well as citizens and puts forward recommendations addressed to each of them. The report places researchers and their needs at the centre of the scholarly communication of the future, and considers knowledge and understanding created by researchers as public goods

Download

The Librarian’s Guide to Citizen Science

Understanding, planning, and sustaining ongoing engagement in citizen science at your library

Download

Analyse af det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening

Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt Oxford Research om at gennemføre en behovsanalyse, der skal afdække det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening. Baggrunden for analysen er, at kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til den bedst mulige biblioteksbetjening af forskerne og de studerende i fremtiden. Denne behovsanalyse indgår som et væsentligt element i arbejdsgruppens grundlag for at udarbejde sine vurderinger og anbefalinger om den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet

Download

Fremtidens fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker: services og kompetencer

En analyse gennemført af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker med støtte fra Danskernes Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). Analysen har skullet skabe en fælles indsigt og forståelse for fremtidens services og kompetencer ved FFU-biblioteker, så bibliotekerne også i fremtiden kan understøtte de danske fag-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med relevante services og samtidig spille en aktiv rolle for og i samfundet. De i analysen fremkomne indsigter og anbefalinger er et input til DFFUs strategiarbejde og fremtidige kompetenceudviklingsaktiviteter.

Download

Strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Download