Arrangementer | Forum for E-Ressourcer inviterer til temadag: “Gør døren høj, gør porten vid”

Forum for E-Ressourcer inviterer til temadag: “Gør døren høj, gør porten vid”

11. februar 2021

DFFU’s Forum for E-ressourcer inviterer d. 11. februar 2021 på en dag hvor vi har fokus på Open Access og publicering. Hvor langt er vi med at realisere den danske målsætning på området? hvad sker der i Danmark men også i vores omverden på licens og Open Access området? og hvordan kan vi hjælpe forskerne, så den danske strategi bliver opfyldt?

”Gør døren høj, gør porten vid”

Temadag d. 11.02.2021 kl. 9.30-15.30 på Syddansk Universitet, Odense

Vi har et stort lokale til rådighed, så vi kan holde afstand!

 

 

Deltagergebyr:

Medlemmer af DFFUKr. 950 kr.
Ikke medlemmer af DFFUKr. 1.250 kr.

Tilmelding

Medlem af DFFU

Tilmelding er bindende, men man er velkommen til
at sende en anden i stedet. Dog skal sekretariatet
sekretariat@dfdf.dk informeres af hensyn til det praktiske.

 

Program

9.30-10.00Kaffe
10.00-10.30Danske OA synspunkter v. Bertil Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek
10.30-11.00Danmarks Nationale Strategi for Open Access. Hvad går strategien ud på, hvordan ser det ud med realiseringen af de årlige målsætninger, og hvad vil det kræve at indfri visionen om 100% Open Access? v. Hanne-Louise Kirkegaard fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse
11.00-12.00Transformativa avtal – när sker transformationen? Sveriges väg till transformativa avtal. Vilka för- och nackdelar har vi upptäckt under vägen. Samarbetet med de svenska finansiärerna kring vissa avtal. Hur ska vi förhandla efter den första omgångens transformativa avtal – när sker över gången från read till publish? v. Wilhelm Widmark fra Stockholms Universitetsbibliotek
12.00-13.00Frokost
13.00-13.30Chronos Hub (https://ku.chronos-oa.com/) er en platform, der gør forskerens liv nemmere, ved hurtigere manuskriptindsendelse og validering af bevillingsregler. Platformen assisterer med betaling og automatisk afrapportering til universitet og fonde. I et pilotprojekt mellem Det Kgl. Bibliotek, KU SCIENCE og ChronosHub benyttes platformen i stigende grad som vejledende database for udvælgelse af tidsskrifter der er i overensstemmelse med universitetets OA-politik; overholde bevillingsregler og i øvrigt benytte sig af institutionelle forlagsaftaler. Chronos Hub foretager undervejs i processen kontroller for at sikre compliance. Københavns Universitet får derved et samlet overblik over alle betalinger, data og aftaler. Der arbejdes på mulighed for at integrere med PURE, så deponering af publikationer automatiseres. Dette oplæg giver en status på piloten og muligheder og udfordringer ved en evt. implementering af systemet på Københavns Universitet. v. Michael Svendsen fra Det Kgl. Bibliotek
13.30-15.15Status på grøn OA fra 6 danske universiteter inkl. Kaffe
15.15-15.30Afrunding og tak for i dag