Arrangementer | DFFU Summit (DFFU årsmøde): 5.10.-6.10. i Middelfart (Hotel Park)

DFFU Summit (DFFU årsmøde): 5.10.-6.10. i Middelfart (Hotel Park)

05. oktober 2022

DFFUs hovedbestyrelse inviterer traditionelt til årsmøde hvert efterår. 5.-6. oktober 2022 erstattes dette årsmøde imidlertid af et helt nyt koncept, en universalkonference, der planlægges og afvikles af alle fora under DFFU i fællesskab. Årets tema er: “Bæredygtighed” – organisatoriskt, digitalt, socialt.

Hermed følger det foreløbige program, som vil blive udbygget løbende, efterhånden som de enkelte oplæg bekræftes. Der er imidlertid allerede nu åbent for tilmelding. Deltagergebyr er et maksimumbeløb, idet der i øjeblikket søges et antal sponsorater, som ved imødekommelse muligvis vil muliggøre et mindre prisfald for deltagelse.

OBS: Der er nu lukket for tilmelding. 

Det foreløbige program:

5. oktober:

09.30-10.00 Ankomst og registrering (+ tildeling af Buddy til nye kolleger – OBS: Angiv ønske om Buddy i tilmeldingens kommentarfelt)

10.00-10.15 Velkomst og “housekeeping”

10.15-11.15 Nudging & bæredygtighed – sådan skaber du positive adfærdsændringer /v. Pelle Guldborg Hansen, Ph.d., Adfærdsforsker, Roskilde Universitet

11.15-11.30 Kaffepause

11.30-12.15 Tre spor:

12.15-13.00 Frokost – sponsoreret af Taylor & Francis

13.00-13.40 Tre spor:

13.50-14.30 Tre spor:

14.30-14.50 Kaffe – sponsoreret af EBSCO Information Services

14.50-15.30 Tre spor

15.30-16.15 DFFU Generalforsamling

16.15-17.15 Postersession + lidt at drikke

Posters:

1. UCN-En del af et bæredygtigt campusliv, 2. UCN-Om brugerinddragelse i UCN Biblioteket, 3. DTU-Bibliotek-Digital sandbox, 4. DTU-Bibliotek-Cosmo, 5. DTU-Bibliotek-Affaldssortering, 6. DTU-Bibliotek-Bæredygtig hverdag, 7. VIA Bibliotek-Vandreudstilling om bæredygtighed, 8. Det Kgl. Bibliotek-Dialogstruktur-Licenser

Posters fra Fora:

Poster-Ophavsret, Poster-FLIP’D, Poster-Markedsføring, Poster-Metaforum, Poster-NEFUS, Poster-Elektroniske Ressourcer

17.15-18.00 Vi går en lille tur

18.00-19.00 CBS Bibliotek 100 års Jubilæumsreception: CBS Bibliotek fejrer 100 års jubilæum i oktober 2022. Derfor inviterer biblioteket på en stående reception kl. 18-19.

19.00-           Middag med underholdning, herefter Disco Night

6. oktober:

07.00 Mulighed for morgenløbetur eller -gåtur.

09.00-09.10 Godmorgen (herunder morgensang)

09.10-10.10 Et Grønnere Bibliotek – Det Kgl. Biblioteks Klimastrategi 2025 – udstikker en vision om, at bibliotekets drift i 2050 skal være klimaneutral. Indsatserne på vejen dertil er mangeartede og måles ved at udarbejde årlige klimaregnskaber, ved brug af den anerkendte Green House Gas-protokol. Få indblik i metoden og hvordan Det Kgl. Bibliotek arbejder med opgørelserne fremadrettet/v. Mette Godiksen, Bæredygtighedskonsulent, Det Kgl. Bibliotek

10.10-10.25 Kaffe – sponsoreret af ExLibris / ProQuest

10.25-11.10 Lightning talks – sponsorpræsentationer

11.10-11.15 Biobreak

11.15-12.00 Tre spor:

12.00-12.45 Frokost – sponsoreret af MDPI

12.45-13.30

13.30-13.45 Kaffe

13.45-14.30 Tre spor:

14.30-14.35 Biobreak

14.35-15.20 Influencer, lobbyist … – hvordan får vi mere politisk indflydelse? – paneldebat om FFU-bibliotekernes fremtid /v. Michel Steen Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening (moderator). Panel: Line Renate Hanssen, Vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek; Christian U. Laursen, Chef for Biblioteker og Borgerservice, Roskilde Kommune; Karin Englev, Formand, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

15.20-15.30 Farvel og tak for denne gang

15.45 afgang til Kulturelt besøg (egen betaling) på CLAY Middelfart for de, som har tid og lyst. OBS: Tilmeld dig til CLAY i tilmeldingens kommentarfelt

Konferencestedet ligger i gå-afstand fra Middelfart Station. Der arrangeres ikke transport.

This conference is sponsored by:

DIAMOND Sponsors:

   

GOLD Sponsors:

 

Deltagergebyr:

Medlem af DFFUKr. 3.995 kr. IKKE MULIG PR 2.9.
Ikke medlem af DFFUKr. 4.295 kr. IKKE MULIG PR 2.9.
Deltagelse uden overnatning (ikke medlem af DFFU + 300 kr.)Kr. 3.495 kr.
Kun deltagelse 5.10. (ikke medlem af DFFU + 300 kr.)Kr. 2.395 kr.
Kun deltagelse 6.10 (ikke medlem af DFFU + 300 kr.Kr. 2.395 kr.

 

Mødested:

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

 

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet