Arrangementer | DFFU Summit (DFFU årsmøde): 5.10.-6.10. i Middelfart (Hotel Park)

DFFU Summit (DFFU årsmøde): 5.10.-6.10. i Middelfart (Hotel Park)

05. oktober 2022

DFFUs hovedbestyrelse inviterer traditionelt til årsmøde hvert efterår. 5.-6. oktober 2022 erstattes dette årsmøde imidlertid af et helt nyt koncept, en universalkonference, der planlægges og afvikles af alle fora under DFFU i fællesskab. Årets tema er: “Bæredygtighed” – organisatoriskt, digitalt, socialt.

Hermed følger det foreløbige program, som vil blive udbygget løbende, efterhånden som de enkelte oplæg bekræftes. Der er imidlertid allerede nu åbent for tilmelding. Deltagergebyr er et maksimumbeløb, idet der i øjeblikket søges et antal sponsorater, som ved imødekommelse muligvis vil muliggøre et mindre prisfald for deltagelse.

OBS: Der er nu lukket for tilmelding. 

Det foreløbige program:

5. oktober:

09.30-10.00 Ankomst og registrering (+ tildeling af Buddy til nye kolleger – OBS: Angiv ønske om Buddy i tilmeldingens kommentarfelt)

10.00-10.15 Velkomst og “housekeeping”

10.15-11.15 Nudging & bæredygtighed – sådan skaber du positive adfærdsændringer /v. Pelle Guldborg Hansen, Ph.d., Adfærdsforsker, Roskilde Universitet

11.15-11.30 Kaffepause

11.30-12.15 Tre spor:

 • NEFUS: ”Open Science Strategisk Initiativ – strategisk støtte til bæredygtige OA initiativer og infrastruktur” /v. Dorte Andersen, Licens manager og Michael Svendsen, Afdelingsleder, Det Kgl. Bibliotek
 • FLIP’D: Facilitering af læring og handlemod. Tips og tricks til at skabe deltagelse. Et aktivt oplæg, hvor deltagerne mærker deres eget handlemod og får vigtige redskaber til at skabe deltagelse og engagement i deres undervisning /v. Handlemod
 • DFFU-hovedbestyrelse: ‘Arealfortætning’ på den gode måde – Multipurpose faciliteter i biblioteket + Lego serious play/v. Bertil F. Dorch,  Lektor og bibliotekschef, Syddansk Universitetsbibliotek og Charlotte Wien, Professor, Syddansk Universitet

12.15-13.00 Frokost – sponsoreret af Taylor & Francis

13.00-13.40 Tre spor:

 • E-Ressourcer: ILL = digital bæredygtighed? Artikler til alle /v. Dyveke Sijm, Det Kgl. Bibliotek
 • FLIP’D: Open Educational Resources – lidt i teori, men mest i praksis, set fra en underviserbibliotekars synspunkt v/ Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek 
 • Ophavsret: Ser danske studerende virkelig stort på ulovlig deling af studiebøger? /v. Ditte Rie Agerskov og Allan Bartroff, Rettighedsalliancen

13.50-14.30 Tre spor:

 • Ophavsret: Den lille havfrue-dommen og ophavsretten. Det har indtil nu været ophavsretlig børnelærdom, at man må bruge beskyttede værker i parodier, satirer og karikaturer. Hvorfor er det vigtigt, at man kan bruge beskyttet stof i humoristiske sammenhænge? /v. Morten Rosenmeier, UBVA
 • Metaforum: “AI til bedre udnyttelse af emneord og som alternativ til manuelt tildelte emneord” /v. Christian Boesgaard, DBC
 • Markedsføring: Det Kgl. Biblioteks bidrag til dialog og handling gennem markedsføring af klimaindsatsen /v. Mette Godiksen, Bæredygtighedskonsulent, Det Kgl. Bibliotek

14.30-14.50 Kaffe – sponsoreret af EBSCO Information Services

14.50-15.30 Tre spor

 • «…tenker at vi ikke vil plage bibliotekarene med noe som de kanskje ikke vet» – møtet med brukeren i universitets- og høgskolebibliotek /v. Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik, NTNU Universitetsbiblioteket
 • Et kønt bibliotek? – social bæredygtighed, kønsligestilling og målrettet biblioteksundervisning i digitale metoder /v. Karoline Liv Vildlyng, Det Kgl. Bibliotek, AU Library
 • Det bæredygtige bibliotek – nogle veje og virkemidler /v. Ulla Eltang Sylvestersen, Det Kgl. Bibliotek og Anne Kathrine Bisgaard Sørensen, Arkitema

15.30-16.15 DFFU Generalforsamling

16.15-17.15 Postersession + lidt at drikke

17.15-18.00 Vi går en lille tur

18.00-19.00 CBS Bibliotek 100 års Jubilæumsreception: CBS Bibliotek fejrer 100 års jubilæum i oktober 2022. Derfor inviterer biblioteket på en stående reception kl. 18-19.

19.00-           Middag med underholdning, herefter Disco Night

6. oktober:

07.00 Mulighed for morgenløbetur eller -gåtur.

09.00-09.10 Godmorgen (herunder morgensang)

09.10-10.10 Et Grønnere Bibliotek – Det Kgl. Biblioteks Klimastrategi 2025 – udstikker en vision om, at bibliotekets drift i 2050 skal være klimaneutral. Indsatserne på vejen dertil er mangeartede og måles ved at udarbejde årlige klimaregnskaber, ved brug af den anerkendte Green House Gas-protokol. Få indblik i metoden og hvordan Det Kgl. Bibliotek arbejder med opgørelserne fremadrettet/v. Mette Godiksen, Bæredygtighedskonsulent, Det Kgl. Bibliotek

10.10-10.25 Kaffe – sponsoreret af ExLibris / ProQuest

10.25-11.10 Lightning talks – sponsorpræsentationer

11.10-11.15 Biobreak

11.15-12.00 Tre spor:

 • FLIP’D: Morgendagens bibliotekar – hvilken kompetanse ønsker arbeidsgiver?  Om FFU bibliotekarers kompetencebehov inden for undervisning i informationskompetencer  /v. Irene Hunskår, VID Vitenskapelige Høyskole   
 • Metaforum: “Mens vi venter på RDA: De danske formater danMARC2 og danMARC3 samt RDA – status og fremtidsperspektiver” /v. Line Jung Lindhard, DBC 
 • Markedsføring: Hvilke bæredygtige initiativer har FFU-bibliotekerne og er der overhovedet nogen, der opdager det? En workshop med bidrag fra deltagerne v/ Forum for Markedsføring (Birgitte Munk, Anna-Katrine Edelfeldt Jacobsen, Jeppe Lomholt Akselbo, Thomas Skov Jensen)

12.00-12.45 Frokost – sponsoreret af MDPI

12.45-13.30

 • E-Ressourcer: “Det lange løb: hvordan DOAJ er med til at skabe en bæredygtig fremtid for OA-tidsskrifter” /v. Joanna Ball, Managing Director, DOAJ
 • Metaforum: “Mens vi venter på RDA: MARC21 i danske FFU-biblioteker samt RDA – status og fremtidsperspektiver – samt samspillet med den danske fælleskatalog og folkebibliotekerne” /v. Marie Mærsk Deleuran, Emilie Sørine Ullerup, Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek 
 • NEFUS: NORA – Danmarks forskningsportal. Status for NORA, hvor er vi nu og hvad er på vej?  /v. Karen Hytteballe Ibanez, Danmarks Tekniske Universitet og Nikoline Dohm Lauridsen, Danmarks Tekniske Universitet

13.30-13.45 Kaffe

13.45-14.30 Tre spor:

 • NEFUS: ”Dimensions.ai – klassens nye pige. Citationsindeks, fuldtekstdatabase, open data, links – hvad kan Dimensions og er der noget nyt under solen? Kritiske refleksioner fra en fan /v. Birger Larsen, Professor, Aalborg Universitet
 • E-Ressourcer: “Evaluering av lisensavtaler. Introduksjon til hvordan det norske Sikt konsortiet evaluerer og verdi-vurderer forlagsavtaler. Hva er viktigheten og betydningen av et spesifikt tidsskrift for en institusjon? Og hvordan går man frem for å analysere det?” /v. Jens H. Aasheim, Sikt 
 • DFFU-bestyrelsen: ”Et biblioteksbesøg er mere end et tal – behovet for et nyt sprog for bibliotekets betydning” /v. Christian U. Laursen, Chef for Biblioteker og Borgerservice, Roskilde Kommune 

14.30-14.35 Biobreak

14.35-15.20 Influencer, lobbyist … – hvordan får vi mere politisk indflydelse? – paneldebat om FFU-bibliotekernes fremtid /v. Michel Steen Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening; Line Renate Hanssen, Vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek; Christian U. Laursen, Chef for Biblioteker og Borgerservice, Roskilde Kommune; Karin Englev, Formand, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

15.20-15.30 Farvel og tak for denne gang

15.45 afgang til Kulturelt besøg (egen betaling) på CLAY Middelfart for de, som har tid og lyst. OBS: Tilmeld dig til CLAY i tilmeldingens kommentarfelt

Konferencestedet ligger i gå-afstand fra Middelfart Station. Der arrangeres ikke transport.

This conference is sponsored by:

DIAMOND Sponsors:

   

GOLD Sponsors:

 

Deltagergebyr:

Medlem af DFFUKr. 3.995 kr. IKKE MULIG PR 2.9.
Ikke medlem af DFFUKr. 4.295 kr. IKKE MULIG PR 2.9.
Deltagelse uden overnatning (ikke medlem af DFFU + 300 kr.)Kr. 3.495 kr.
Kun deltagelse 5.10. (ikke medlem af DFFU + 300 kr.)Kr. 2.395 kr.
Kun deltagelse 6.10 (ikke medlem af DFFU + 300 kr.Kr. 2.395 kr.

 

Mødested:

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

 

Tilmelding
  Deltager i hele arrangementetDeltager kun i dag 1Deltager kun i dag 2
  Ønsker bustransport

  Medlem af DFFU

  Tilmelding er bindende, men man er velkommen til
  at sende en anden i stedet. Dog skal sekretariatet
  sekretariat@dfdf.dk informeres af hensyn til det praktiske.