Arrangementer | DFFU Summit (DFFU årsmøde): 5.10.-6.10. i Middelfart (Hotel Park)

DFFU Summit (DFFU årsmøde): 5.10.-6.10. i Middelfart (Hotel Park)

05. oktober 2022

DFFUs hovedbestyrelse inviterer traditionelt til årsmøde hvert efterår. 5.-6. oktober 2022 erstattes dette årsmøde imidlertid af et helt nyt koncept, en universalkonference, der planlægges og afvikles af alle fora under DFFU i fællesskab. Årets tema er: “Bæredygtighed” – organisatoriskt, digitalt, socialt.

Hermed følger det foreløbige program, som vil blive udbygget løbende, efterhånden som de enkelte oplæg bekræftes. Der er imidlertid allerede nu åbent for tilmelding. Deltagergebyr er et maksimumbeløb, idet der i øjeblikket søges et antal sponsorater, som ved imødekommelse muligvis vil muliggøre et mindre prisfald for deltagelse.

Det foreløbige program:

5. oktober:

09.30-10.00 Ankomst og registrering (+ tildeling af Buddy til nye kolleger – OBS: Angiv ønske om Buddy i tilmeldingens kommentarfelt)

10.00-10.15 Velkomst og “housekeeping”

10.15-11.15 Keynote /v. Pelle Guldborg Hansen, Lektor, Roskilde Universitet

11.15-11.30 Kaffepause

11.30-12.15 Tre spor:

 • NEFUS: ”Open Science Strategisk Initiativ – strategisk støtte til bæredygtige OA initiativer og infrastruktur” /v. Dorte Andersen, Licens manager og Michael Svendsen, Afdelingsleder, Det Kgl. Bibliotek
 • FLIP’D: Facilitering af læring og handlemod. Tips og tricks til at skabe deltagelse. Et aktivt oplæg, hvor deltagerne mærker deres eget handlemod og får vigtige redskaber til at skabe deltagelse og engagement i deres undervisning /v. Handlemod
 • DFFU-hovedbestyrelse: Arealfortætning’ på den gode måde – Multipurpose faciliteter i biblioteket /v. Bertil F. Dorch,  Lektor og bibliotekschef, Syddansk Universitetsbibliotek og Charlotte Wien, Professor og leder af forsknings- og analyseafdelingen, Syddansk Universitetsbibliotek

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.40 Tre spor:

 • E-Ressourcer: ILL = digital bæredygtighed? Artikler til alle /v. Dyveke Sijm, Det Kgl. Bibliotek
 • FLIP’D: Open Educational Resources v/ Julie Kiersgaard Lyngsfeldt, Det Kongelige Bibliotek 
 • Ophavsret: Rettighedsalliancen – Ser danske studerende virkelig stort på ulovlig deling af studiebøger?

13.50-14.30 Tre spor:

 • NEFUS: NORA – Danmarks forskningsportal. Status for NORA, hvor er vi nu og hvad er på vej?  /v. TBA
 • Metaforum: “AI til bedre udnyttelse af emneord og som alternativ til manuelt tildelte emneord” /v. Christian Boesgaard, DBC
 • Markedsføring: Bæredygtige indkøb på Det Kgl. Bibliotek. Indkøbspolitik og markedsføring /v. Mette Godiksen, Det Kgl. Bibliotek

14.30-14.50 Kaffe

14.50-15.30 Tre spor

 • «…tenker at vi ikke vil plage bibliotekarene med noe som de kanskje ikke vet» – møtet med brukeren i universitets- og høgskolebibliotek /v. Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik, NTNU Universitetsbiblioteket
 • Et kønt bibliotek? – social bæredygtighed, kønsligestilling og målrettet biblioteksundervisning i digitale metoder /v. Karoline Liv Vildlyng, Det Kgl. Bibliotek, AU Library
 • Det bæredygtige bibliotek – nogle veje og virkemidler /v. Ulla Eltang Sylvestersen, Det Kgl. Bibliotek og Anne Kathrine Bisgaard Sørensen, Arkitema

15.30-16.15 DFFU Generalforsamling

16.15-17.15 Postersession + lidt at drikke

17.15-18.00 Vi går en lille tur

18.00-19.00 Et glas CBS-sponsorerede bobler i anledning af CBS Biblioteks 100-års jubilæum i 2022

19.00-           Middag med underholdning, herefter Disco Night

6. oktober:

07.00 Mulighed for morgenløbetur eller -gåtur.

09.00-09.10 Godmorgen (herunder morgensang)

09.10-10.10 Keynote: Måling af klimaindsats på Det Kgl. Bibliotek /v. Mette Godiksen, Det Kgl. Bibliotek

10.10-10.25 Kaffepause

10.25-11.10 Lightning talks – sponsorpræsentationer

11.10-11.15 Biobreak

11.15-12.00 Tre spor:

 • FLIP’D: Morgendagens bibliotekar – hvilken kompetanse ønsker arbeidsgiver?  Om FFU bibliotekarers kompetencebehov inden for undervisning i informationskompetencer  /v. Therese Skagen, Høgskulen på Vestlandet, Irene Hunskår, VID Vitenskapelige Høyskole og Regine Lein, Universitetsbiblioteket i Bergen  
 • Metaforum: “Mens vi venter på RDA: De danske formater danMARC2 og danMARC3 samt RDA – status og fremtidsperspektiver” /v. Line Jung Lindhard, DBC 
 • Markedsføring: Greenwashing

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.30

 • E-Ressourcer: DOAJ
 • Metaforum: “Mens vi venter på RDA: MARC21 i danske FFU-biblioteker samt RDA – status og fremtidsperspektiver – samt samspillet med den danske fælleskatalog og folkebibliotekerne” /v. Marie Mærsk Deleuran, Emilie Sørine Ullerup, Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek 
 • Ophavsret: Den lille havfrue dommen og ophavsretten 

13.30-13.45 Kaffe

13.45-14.30 Tre spor:

 • NEFUS: Dimensions – Er dette “the new and upcoming” system? Det kan måle forsknings impact på mange flere parametre end Scopus og Web of Science. Hvad er fordele og ulemper? /v. TBA 
 • E-Ressourcer: TBA
 • DFFU-bestyrelsen: ”Et biblioteksbesøg er mere end et tal – behovet for et nyt sprog for bibliotekets betydning” /v. Christian Lauersen, Chef for biblioteker og Borgerservice, Roskilde Kommune 

14.30-14.35 Biobreak

14.35-15.20 Politisk impact – paneldebat om FFU-bibliotekernes fremtid

15.20-15.30 Farvel og tak for denne gang

15.45 afgang til Kulturelt besøg (egen betaling) på CLAY Middelfart for de, som har tid og lyst. OBS: Tilmeld dig til CLAY i tilmeldingens kommentarfelt

Konferencestedet ligger i gå-afstand fra Middelfart Station. Der arrangeres ikke transport.

 

Deltagergebyr:

Medlem af DFFUKr. 3.995 kr.
Ikke medlem af DFFUKr. 4.295 kr.
Deltagelse uden overnatning (ikke medlem af DFFU + 300 kr.)Kr. 3.495 kr.
Kun deltagelse 5.10. (ikke medlem af DFFU + 300 kr.)Kr. 2.395 kr.
Kun deltagelse 6.10 (ikke medlem af DFFU + 300 kr.Kr. 2.395 kr.

 

Mødested:

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Tilmelding
  Deltager i hele arrangementetDeltager kun i dag 1Deltager kun i dag 2
  Ønsker bustransport

  Medlem af DFFU

  Tilmelding er bindende, men man er velkommen til
  at sende en anden i stedet. Dog skal sekretariatet
  sekretariat@dfdf.dk informeres af hensyn til det praktiske.