Rapporter | 2011

Rapporter

Projektrapport: Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

DEFF-projektet ”Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger” - også kaldt 'Dansk Google' - er netop afsluttet. Projektet er udført af Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Aarhus Universitetsforlag og Publizon A/S.

Download

Guidelines for Instruction Programs in Academic Libraries

ACRL (Association for College and Research Libraries) har udsendt et sæt af guidelines for brugerundervisning I forskningsbiblioteker. De omfatter dels Programdesign (målsætning, indhold, undervisningsformer, undervisningsstruktur, evaluering) og Støttefunktioner.

Download

KB/KUBIS innovationstur, London 2011

Rapport og idekatalog fra KB/KUBIS' innovationstur til London efteråret 2011

Download

RuB leveranceaftale 2012

RuB har indgået en leveranceaftale med RUC om hvad biblioteket skal yde i 2012 tilgengæld for et driftsbudget

Download

Standards for Libraries in Higher Education

The Association of College and Research Libraries (ACRL) har nu publiceret den nyeste udgave af deres Standards for Libraries in Higher Education. Formåler med disse standarder er at give vejledning til FFU-biblioteker om hvordan de kan udvikle og videreføre deres rolle som partnere i undervisningen af studerende, at opfylde moderinstitutionens strategi og at positionere bibliotekerne som førende med henblik på evaluering og stadig forbedring på deres campus’er.

Download

bibliotek.dk udviklingsplan 2012

Download

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk 2011

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk 2011 med forslag til opfølgning

Download

Research supervisors and information literacy

Rapport fra Research Information Network, der omhandler vejledernes opfattelse af egne og deres studerendes informations-kompetencer. Det betyder ifølge rapporten: “Information literacy is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner".

Download

Rapport om brug af iPad i akademisk sammenhæng

En forsker ved Saxo-instituttet (historie mm) ved Københavns Universitet, Dorthe Gert Simonsen, har i en et-årsperiode haft en iPad fra Københavns Universitetsbibliotek til rådighed med henblik på at kunne vurdere iPad som arbejdsredskab for humanistiske forskere.

Download

PEER Behavioural Research: Authors and Users vis-à-vis Journals and Repositories

Rapport fra PEER Behavioural Research der beretter om en undersøgelse af forfatternes og brugernes holdninger til tidsskrifter og repositories
(PEER = Publishing and the Ecology of European Research)

Download

Trends in Academic Libraries, 1998 to 2008

Den amerikanske biblioteksforening, ALA, har udgivet Trends in Academic Libraries, 1998 – 2008. Det drejer sig om statistiske nøgletal for en 10års periode, fordelt på institutionstyper

Download

Tumult i informationsland:Politisk beretning til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2011

Den illustrerede udgave af Formandens politiske beretning 2011, præsenteret ved DFs årsmøde i Middelfart, 15. - 16. september 2011

Download

Organisatorisk beretning til DFs generalforsamling 2011

Formandens organisatoriske beretning som blev fremlagt 15. september 2011 på DFs generalforsamling i Middelfart

Download

Tumult i informationsland - formandens beretning 2011, ikke illustreret udgave

Download

A knowledge commons needs assessment

Rapport af Valerie Lynn om nogle undersøgelser af de studerendes behov i forbindelse med indretning af et nyt ”knowledge commons” ved Penn State.

Download

Social Metadata for Libraries, Archives and Museums Part 1: Site Reviews

Sociale metadata er metadata, som brugerne af et system skaber og – hos bibliotekerne – f.eks. selv indlægger i katalogposterne. OCLC har nu offentliggjort en rapport om dette emne på basis af et studium af 76 hjemmesider, hvor brugerne kunne tilføje sådanne data

Download

Single Search: The Quest for the Holy Grail

Rapport fra OCLC om single search systemer, der giver mulighed for samsøgninge på tværs af lokale bibliotekers "informationssiloer"

Download

Open Access-politik for AAU

Download

ARL Profiles: Reseach Libraries 2010

Download

Supporting Research: Environments, Administration and Libraries

En ny rapport, Supporting Research: Environments, Administration and Libraries, fra OCLC og RIN publicerer resultaterne af to parallelle undersøgelser af forskerservice i hhv. US og UK biblioteker.

Download

eBooks and eReaders in Public and Academic Libraries

Et snit i tid over den aktuelle udvikling på e-bogs og e-læser området i USA og dets betydning for folke- og forksningsbibliotekerne. Udarbejdet af bl.a. Poudre River Public Library og Colorado State Library

Download

UC Libraries Academic e-book Usage Survey

Undersøgelse af Springer’s e-bogspakke på University of California Libraries i slutningen af 2010 med fokus på de akademiske brugeres faktiske benyttelse og accept af e-bøger.

Download

2010 top ten trends in Academic Libraries

ACRL (Association of College Research Libraries) har offentliggjort resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2010 om de vigtigste trends i forskningsbibliotekerne i dag.

Download

Researchers of tomorrow

JISC-undersøgelsen viser, at unge forskere i meget høj grad anvender ”åbne”/gratis web-teknologier, men som passive brugere. I deres benyttelse af disse teknologier bliver de mest inspireret af deres venner og kolleger, mindre af deres vejleder eller af bibliotekspersonalet.

Download

DEFF beretning 2010

I årsberetningen 2010 beskriver program- og licensgruppeformændene aktiviteter og projekter i løbet af 2010.

Download

Student satisfaction and library provision

CIBER har for Reserach Libraries i UK lavet en brugerundersøgelse af studentertilfredshed med biblioteksbetjeningen. I undersøgelsen er også inddraget biblioteksdata fra Times Higher Education Student Experience Survey. To faktorer er særligt højt korrelerede med studentertilfreds med biblioteksbetjeningen: brugerundervisning og udlån.

Download

Research Library Issues, no. 275: Interlibrary Loan

ARL (Association of Research Libraries) har netop som nr 275 i deres række af “Research Library Issues” udgivet en meget læseværdig rapport fra deres ”Task Force on International Interlibrary Loan and Document Delivery Practices”. I rapporten understreges bl.a. vigtigheden af, at det fortsat er muligt at opretholde ikke bare et nationalt men i høj grad også et internationalt lånesamarbejde.

Download

RLUK library trends

Organisationen Research Libraries UK (RLUK) har udgivet en rapport udarbejdet af CIBER om trends i forskningsbiblioteker i UK

Download

Information behaviour and practices of PhD students

Som et led i at opnå viden om de fremtidige forskeres informations workflow har universitetsbibliotekerne i Wien, Oslo og København gennemført en spørgeskemaundersøgelse af informationsadfærden hos Ph.D-studerende ved disse universiteter. Ca. 4500 ph.d. studerende er omfattet af undersøgelsen, og der er gennemført dybdeinterviews med 20 Ph.d. studerende

Download

Splashes and Ripples: Synthetizing the Evidence on the Impact of Digital Resources

Rapport udarbejdet for JISC af Oxford University Consulting der undersøger effekten af digitalisered kulturarvsmaterialer.

Download

Ny viden til mindre virksomheder - sådan gør vi

På baggrund af drøftelserne i regeringens vækstforum i november 2010 nedsatte
videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen en hurtigarbejdende ekspertgruppe
om videnspredning. Ekspertgruppen fik til opgave at udarbejde forslag til, hvordan flere små og mellemstore virksomheder i højere grad kan drage nytte af ny viden. Ekspertgruppen afsluttede sit arbejde 7. marts 2011 med rapporten "Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre". Rapporten er offentligjort af Videnskabsministeriet 5. maj 2011

Download

Author Attitudes Towards Open Access Publishing

Vi har hørt en hel del om, hvad forlagene mener om Open Access. Nu har TBI Communications (for InTech Open Access Publisher) undersøgt, hvad ca. 8.000 akademiske forfattere mener om OA.

Download

A comprehensive learning space evaluation model

Swinburne University of Technology har sat sig for at udarbejde en model for hvordan man seriøst evaluerer sit studiemiljø

Download

Access to Research and Technical Information in Denmark

Vækstlaget i dansk erhvervsliv kræver øget adgang til forskningsresultater
En ny undersøgelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og Danmarks Elektroniske Fag– og Forskningsbibliotek (DEFF) har afdækket de mindre danske virksomheders brug af forskningsbaseret viden

Download

Reinventing Research? Information Practices in the humanities

Download

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011

Videnskabsministeren lancerer nu en roadmap for Danmarks forskningsinfrastruktur. Her er sat 19 hegnspæle i form af prioriterede forslag til, hvor dansk forskning skal udbygges. Seks af forslagene til en værdi af 200 mio. kr. realiseres allerede i år

Download

The Value of Academic Libraries

ACRL's undersøgelse fra 2010 om værdien af fag- og forskningsbiblioteker

Download

Ithaka S+R Library Survey 2010: Insights from U.S. Academic Library Directors

Ithaka S+R survey der giver status og ser på fremtidsudsigterne for forskningsbibliotekerne. Undersøgelsen fokusere på de strategiske udfordringer der er forbundet med den øgede digitaliseringer af samlinger og nye services til nye brugerbehov.

Download

Report on the step forward iPad pilot project

Trinity College, Melbourne, har lavet en undersøgelse om brugen af iPads blandt ansatte og studerende. Denne rapport indeholder resultater og anbefalinger fra fase 1.

Download

Peer Review in Academic Promotion and Publishing: Its Meaning, Locus, and Future

Peer Review et af de største ”issues” i forbindelse med udviklingen af Open Access. Nu har Center for the Study for Higher Education at the University of California, Berkeley (CSHE), offentliggjort en vigtig rapport om emnet

Download

The value of libraries for research and researchers

Rapport fra RIN og RLUK der præsentere resultaterne af et systematisk studie af bibliotekets værdi for forskning og forskere

Download

Supporting researchers with advanced digital technologies: an approach for institutions

Briefing paper fra JISC om hvordan forskernes arbejde kan understøttes af nye teknologier

Download

DF's ebogsbarometer 2011 - revideret udgave

En par mindre fejl havde desværre indsneget sig i den første rapport fra DF's undersøgelse af hvad status er for ebøger på et større udvalg af forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Her er den rettede version.

Download

Social Media Factbook

Social Media Factbook er den hidtil største undersøgelse af virksomhedernes brug af sociale medier i Danmark. Undersgelsen er lavet af Social Semantic

Download

DEFF statusrapport nr. 3 2010

Årets tredje og sidste statusrapport for 2010 fra DEFF. Rapporten indeholder bl.a. status på projekter i DEFF-regi, programgrupper og DEFF-sekretariatet. Der er endvidere nøgletal for benyttelse og økonomi.

Download

DF's ebogsbarometer 2011

DF har over årsskiftet gennemført en undersøgelse af hvad status er for ebøger på et udvalg af de større forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

Download

What Researchers Want

Download

Research Support Services in UK Universities

Download

Social Media: A guide for reseachers

This guide has been produced by the International Centre for Guidance Studies, and aims to provide the information needed to make an informed decision about using social media and select from the vast range of tools that are available.

Download

E-journals: their use, value and impact - part I

1. del af Research Information Networks rapport om e-tidsskrifter, deres brug og deres betydning

Download

E-journals: their use, value and impact - part II

2. del af Research Information Networks rapport om e-tidsskrifter, deres brug og deres betydning

Download

Tablet Demand and Disruption - Mobile Users Come of Age

Morgan Stanley Research har netop offentliggjort en rapport om udviklingen af markedet for tablets (iPad, Xoom osv). Den altoverskyggende konklusion er, at det er et marked der bliver større end nogen i deres vildeste fantasi havde forestillet sig.

Download

VIVIKOM analyse af Scientific Reports

Download

The Horizon Rapport

Hvert år udsendes der en Horizon rapport med forudsigelser for fremtiden teknologier indenfor uddannelsesverdenen

Download

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

DEFF-projektet "Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde" er afrapporteret

Download

Collaborate to compete

E-læring skal være et centralt område i (UK)-universiteternes strategi, hvis de forsat skal være konkurrencedygtige og attraktive globalt. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra The Online Learning Task Force

Download

Danske biblioteker i WorldCat

Afsluttende rapport for DEFF-projektet Danske biblioteker i WorldCat. I løbet af 2009-2010 er danske bibliotekers bestand uploadet til WorldCat. Ti danske biblioteker er endvidere præsenteret særskilt i FirstSearch og tilbyder internationalt fjernlån. Der er etableret et netværk for disse biblioteker. WorldCat er blevet en vigtig kilde til katalogiseringsgenbrug og der er udgivet en vejledning heri

Download

Turning the page - the future of ebooks

PricewaterhouseCoopers har udgivet en rapport der ser på de muligheder og udfordringer, der er for e-bogens udbredelse. Rapporten har fokus på e-bogsmarkedet i USA, UK, Holland og Tyskland.

Download

Det digitale samfund 2010

IT- og Telestyrelsen har offentliggjort 'Det digitale samfund 2010'. Det digitale samfund 2010 belyser danskernes tilgang, anvendelse og holdninger til informations- og kommunikationsteknologi.

Download