Nyheder

Nyhedsfeed

Generativ AI og DFFU Bibliotekerne, bør vi ikke mødes og tage en snak?

Generativ AI og DFFU Bibliotekerne, bør vi ikke mødes og tage en snak? Det kan ikke være kommet bag på nogen, at Generativ AI også er landet i DFFU bibliotekerne. Ansatte/undervisere/formidlere begynder så småt at få forespørgsler om stort og småt i forbindelse med de nye værktøjer. Med afsæt i en impulsiv snak som Karsten […]

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DFFU torsdag den 5. oktober 2023 kl. 16.15

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 5. oktober 2023 kl. 16.15-17.15 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning 3. Regnskab 4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år 5. Budget for det kommende kalenderår 6. Indkomne forslag […]

Læs mere

Ekstraordinær skriftlig e-mail baseret generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 3.12.2021 kl. 10.00

Hermed indkaldes, som varslet på foreningens ordinære generalforsamling den 16.9.2021, til ekstraordinær skriftlig e-mail baseret generalforsamling den 3.12.2021 kl. 10.00 med 1 punkt på dagsorden. Procedure mv. udsendes den 3.12.2021. Dagsorden:  1. Vedtagelse af kontingentsatser og stemmevægtning i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker gældende fra 1.1.2022.  Bestyrelsens indstilling: Der er som bekendt sket mangt og meget i […]

Læs mere

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021-2023 i forbindelse med foreningens generalforsamling torsdag 16. september 2021. Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges: Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek og Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2021-2023). […]

Læs mere

Dagsordener og evt. referater fra fora-bestyrelser er nu tilgengælige

Fra 2021 vil det være muligt at følge med i dagsordener til bestyrelsesmøder i DFFUs mange fora. I nogle tilfælde vil også referater fra disse møder være tilgængelige. Skulle man have kommentarer eller ønske noget oplyst på baggrund af disse dokumenter, er man velkommen til at kontakte fora-formændene. Dagsordener og evt. referater fra forabestyrelsesmøder kan […]

Læs mere

DFFU-bestyrelsen inviterer nu også til virtuel kaffemøde under overskriften: ”Spot på vores arbejdsliv”, 27.5.2021

De forskellige DFFU fora har, med stor succes, afholdt virtuelle kaffemøder med temaer, der afspejler foraernes fokus. DFFU-bestyrelsens take på dette er at rette spotlyset på FFU Bibliotekerne og hvordan vi arbejder med de mange forskellige services og systemer og hvordan vi organiserer os. I det hele taget ønsker DFFU-bestyrelsen at tage en generel temperaturmåling på, […]

Læs mere

LIBER wants #ZeroEmbargo on Publicly-Funded Scientific Publications.

While the COVID-19 pandemic has surfaced the virtues of Open Access and propelled changes in scholarly communication that previously many feared, the current models of communicating scientific content still maintain unequal access to content. On the other side of this highly regulated and controlled system, advocates of Open Access are exploring lawful ways to enable researchers to freely disseminate […]

Læs mere

Den skriftlige generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker vil gå over i historien som den første generalforsamling i foreningen, som blev afholdt skriftligt ved e-mail udsendelse til foreningens medlemmer af såvel dagsorden med kommentarer fra foreningens bestyrelse som diverse bilag til evt. kommentering af foreningens medlemmer. Alle beretninger kan findes på DFFU-hjemmesiden, under menupunktet Om […]

Læs mere

Ny redaktør på REVY fra 1.1.2021

Jeg glæder mig til at lave et REVY, som alle læsere vil kunne genkende sig i, siger Stefan Katic, der overtager redaktørposten fra nytår. REVY henter sin ny redaktør uden for biblioteksverdenen. Det er Stefan Katic, som i en årrække stod i spidsen for Udenrigsministeriets prisbelønnede magasin Udvikling. Jeg glæder mig til at dykke ned […]

Læs mere

Skriftlig generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Grundet de særlige omstændigheder omkring Corona-pandemien afholdes årets generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker som en skriftlig generalforsamling. Datoen for generalforsamlingen er fastholdt til torsdag den 17. september. Alle beretninger, årsrapport, budget mv. udsendes kl. 10.00 via mail til alle registrerede medlemmer af foreningen. Dagsorden for generalforsamlingen fastholdes så vidt muligt, således at forstå, […]

Læs mere

DFFU årsmøde 17.-18.9. – call for posters – ÅRSMØDE AFLYST pga. Corona-situationen, 14.8.20

            Traditionen tro er DFFU’s bestyrelse og arrangementsgruppen bag DFFU’s årsmøde 2020 glade for at kunne invitere til en postersession på årsmødets første dag, den 17. september 2020. Årets Poster tema er Disruption: Vis os din vildeste Corona aktivitet. Der er ingen tvivl om, at COVID19 har haft stor betydning for os alle på FFU-bibliotekerne. […]

Læs mere

DFFU-aktiviteter er foreløbig udsat pga Corona-smitten

DFFUs offentlige aktiviteter i marts-maj er udsat på ubestemt tid – og under alle omstændigheder så længe myndighederne anbefaler det. Det betyder bl.a., at årets PURE Brugerdage medio maj og den planlagte kompetence workshop i april er aflyst. Vi vender naturligvis tilbage med nye datoer eller alternative arrangementer senere.

Læs mere

Invitation til workshops – DFFU strategiarbejde 2019

Som det forhåbentlig er bekendt, forbereder DFFUs bestyrelse en strategi for foreningen, som skal fremlægges på årsmødet den 19.-20. september 2019 (Comwell Sydhavnen i Kbh.). Læs evt. mere på DFFUs hjemmeside. DFFU har bedt Tænketanken Fremtidens Biblioteker om at forestå arbejdet med strategiprocessen herunder at analysere og samle data til brug for bestyrelsens endelige skrivearbejde. […]

Læs mere

Årsmøde-tema 2018

DFFUs bestyrelse ønsker medlemsdemokratiet udfolde sig. Derfor beder vi nu vores medlemmer svare os på, hvilket tema, der er mest interessant som ramme for 2018-årsmødet i Billund. Send jeres svar senest 27.3.2018 til [email protected], så vælger vi jeres favorit. Der kan vælges mellem: Nr. 1: New technologies, new skills: “robotter og legoklodser” Nr. 2: Branding […]

Læs mere

Hanne Dahl 30.5.1955-13.2.2018

Vi må med sorg meddele, at foreningens sekretær fra 2002-2017 Hanne Dahl er afgået ved døden den 13.2.2018. Som mange ved, kæmpede Hanne en modig og tapper kamp mod cancer, men tabte tirsdag aften. Hanne ydede igennem de mange år en uvurderlig indsats for foreningen og vi skylder hende stor tak for det og for […]

Læs mere

REVY har fået ny redaktør

Pr 1. januar 2018 er Jan Erik Hansen tiltrådt som ny redaktør på REVY. Jan er ansat som informationsspecialist ved Det Kgl. Bibliotek, og er således solidt forankret i REVYs verden. Til daglig arbejder Jan ved Københavns Universitetsbibliotek og står for den brugerorienterede kommunikation, primært på web og sociale medier. Det er rigtig dejligt at […]

Læs mere

Ny LIBER strategi 2018-2022 offentliggjort 21.11.2017

Today LIBER is putting its 2018-2022 Strategy — Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age — into action. The Strategy focuses on activities which directly support the hundreds of libraries in LIBER’s network.   ·         Research libraries will continue to be represented strongly in the ongoing European copyright reform process; ·         An annotated […]

Læs mere