Author Archives: Claus Vesterager Pedersen

Fra venstre: Charlotte Wien, Syddansk Universitetsbibliotek (suppleant), Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek (kasserer), Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (formand), Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek, Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek (næstformand), Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek.

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021-2023 i forbindelse med foreningens generalforsamling torsdag 16. september 2021. Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges: Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek og Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2021-2023). […]

LIBER, together with the University Library of Southern Denmark / Syddansk Universitetsbibliotek(SDU), are proud to announce that the next LIBER Annual Conference will take place in Odense fromthe 6th to the 8th of July 2022.“After two successful Annual Conferences in 2020 and 2021, held virtually due to the Covid-19pandemic, LIBER is pleased to finally return […]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 16. september 2021 kl. 16.15 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning 3. Regnskab 4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år 5. Budget for det kommende kalenderår 6. Indkomne forslag 7. […]

Fra 2021 vil det være muligt at følge med i dagsordener til bestyrelsesmøder i DFFUs mange fora. I nogle tilfælde vil også referater fra disse møder være tilgængelige. Skulle man have kommentarer eller ønske noget oplyst på baggrund af disse dokumenter, er man velkommen til at kontakte fora-formændene. Dagsordener og evt. referater fra forabestyrelsesmøder kan […]

De forskellige DFFU fora har, med stor succes, afholdt virtuelle kaffemøder med temaer, der afspejler foraernes fokus. DFFU-bestyrelsens take på dette er at rette spotlyset på FFU Bibliotekerne og hvordan vi arbejder med de mange forskellige services og systemer og hvordan vi organiserer os. I det hele taget ønsker DFFU-bestyrelsen at tage en generel temperaturmåling på, […]

While the COVID-19 pandemic has surfaced the virtues of Open Access and propelled changes in scholarly communication that previously many feared, the current models of communicating scientific content still maintain unequal access to content. On the other side of this highly regulated and controlled system, advocates of Open Access are exploring lawful ways to enable researchers to freely disseminate […]

 Redelighed er en central del af de fleste FFU bibliotekers undervisningsindsats. Særligt plagiering og strategier til at undgå plagiering fylder meget og er blevet ekstra aktualiseret i forbindelse med det seneste års række af nedlukninger, der har sendt studerende hjem og antallet af plagieringssager i vejret.    På dette kaffemøde vil FLIPD stille skarpt på bibliotekernes lokale […]

Som noget helt nyt vil de syv fora under DDFU skiftevis være vært for et fagligt netværksarrangement via Zoom/Teams. Det er én tirsdag hver måned fra 13.00-14.00 – deltagelse er gratis – og de første tre ligger allerede nu klar i kalenderen: Systematic Review – NEFUS Inspiration til din branding og markedsføring – Forum for […]

DFFU´s vinterinternat 2021 rykker online i form af 3 faglige formiddage. Vi vil holde fast i det som en anledning til og et forum for videndeling og erfaringsudveksling mellem kolleger og på tværs af organisationer. Derfor vil den sidste af vores tre faglige formiddage blive dedikeret til netop dette formål. Denne postersession kommer til at […]

Generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker vil gå over i historien som den første generalforsamling i foreningen, som blev afholdt skriftligt ved e-mail udsendelse til foreningens medlemmer af såvel dagsorden med kommentarer fra foreningens bestyrelse som diverse bilag til evt. kommentering af foreningens medlemmer. Alle beretninger kan findes på DFFU-hjemmesiden, under menupunktet Om […]

Jeg glæder mig til at lave et REVY, som alle læsere vil kunne genkende sig i, siger Stefan Katic, der overtager redaktørposten fra nytår. REVY henter sin ny redaktør uden for biblioteksverdenen. Det er Stefan Katic, som i en årrække stod i spidsen for Udenrigsministeriets prisbelønnede magasin Udvikling. Jeg glæder mig til at dykke ned […]

Grundet de særlige omstændigheder omkring Corona-pandemien afholdes årets generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker som en skriftlig generalforsamling. Datoen for generalforsamlingen er fastholdt til torsdag den 17. september. Alle beretninger, årsrapport, budget mv. udsendes kl. 10.00 via mail til alle registrerede medlemmer af foreningen. Dagsorden for generalforsamlingen fastholdes så vidt muligt, således at forstå, […]

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i forbindelse med programsat generalforsamling torsdag 17. september 2020 – generalforsamlingen afholdes skriftligt den 17. september med udsendelse af materiale til medlemmerne pr e-mail. Valg af formand afholdes som fredsvalg, idet der er opstillet én kandidat. Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (Emdrup), er valgt ved […]

Bestyrelsen i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har desværre den 13.8.20 besluttet af aflyse dette års årsmøde. Størstedelen af foreningens medlemsbiblioteker er fortsat eller igen ramt af restriktioner i forhold til fysisk fremmøde på arbejdspladserne på grund af risikoen for Corona-smitte. Da det pt også er ganske usikkert, hvornår denne “nye” situation med 2. bølge og muligt semipermanent beredskab […]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 17. september 2020 kl. 15.30 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. AFHOLDES SOM SKRIFTLIG GENERALFORSAMLING efter aflysning af årsmøde 2020 grundet Corona-situationen. Mere information følger snarest, 14.8.20. Dagsorden iflg. vedtægterne:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens organisatoriske beretning 3. Regnskab 4. Arbejdsprogram […]

            Traditionen tro er DFFU’s bestyrelse og arrangementsgruppen bag DFFU’s årsmøde 2020 glade for at kunne invitere til en postersession på årsmødets første dag, den 17. september 2020. Årets Poster tema er Disruption: Vis os din vildeste Corona aktivitet. Der er ingen tvivl om, at COVID19 har haft stor betydning for os alle på FFU-bibliotekerne. […]

DFFUs offentlige aktiviteter i marts-maj er udsat på ubestemt tid – og under alle omstændigheder så længe myndighederne anbefaler det. Det betyder bl.a., at årets PURE Brugerdage medio maj og den planlagte kompetence workshop i april er aflyst. Vi vender naturligvis tilbage med nye datoer eller alternative arrangementer senere.

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers formand igennem 5 1/2 år, Bertil F. Dorch, har pr 3. marts 2020 valgt at træde tilbage. Det sker helt udramatisk. Læs Bertils afskedstale her nedenfor. Bestyrelsen har pr. 4. marts 2020 rekonstitueret sig med den hidtidige næstformand, Karin Englev fra Det Kgl. Bibliotek, AU Library (Emdrup), som formand frem […]

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) søger en ny redaktør for foreningens tidsskrift REVY pr. 1. Januar 2021. Som redaktør har du følgende opgaver: • At være ansvarshavende redaktør for DFFUs tidsskrift REVY samt for foreningens præsentation på Facebook i henhold til de af DFFUs bestyrelse fastsatte redaktionelle retningslinjer. • Det redaktionelle og økonomiske ansvar […]

Departementschefen , Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K Tel : 33 92 33 70 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Dok. nr. 18/00807-142 Kære interessenter på ophavsretsområdet Risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale (”no deal-scenariet”) den 31. oktober 2019 eller kort derefter, er meget betydelig. En sådan situation vil have konsekvenser for […]

Danmark er fortsat med i Knowledge Exchange (KE) samarbejdet, siden juni 2019 med Styrelsen for Forskning og Uddannelse i stedet for DEFF som dansk partnerorganisation.   KE offentliggør mange resultater fra igangværende projekter lige nu, og har senest publiceret en ny rapport om preprints. Formålet er blandt andet, at ansatte i forskningsbibliotekssektoren skal have glæde […]

Den nye strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker blev præsenteret, drøftet og endeligt vedtaget på DFFU’s årsmøde den 19.-20. september i København. Strategien, er bl.a. baseret på det store analysearbejde, som foreningen satte i værk i første halvår af 2019 og som resulterede i den strategiske rapport Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: Services og […]

Hermed offentliggøres den nye strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Strategien præsenteres og drøftes på DFFU’s årsmøde den 19.-20. september på Hotel Scandic Sydhavnen i København. Strategien er bl.a. baseret på det store analysearbejde, som foreningen satte i værk i første halvår af 2019. Dette analysearbejde resulterede i en strategisk rapport Fremtidens Fag-, Forsknings- […]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 19. september 2019 kl. 15.00 på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV. Dagsorden iflg. vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens organisatoriske beretning Regnskab Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år Budget for det kommende kalenderår Indkomne forslag Forelæggelse af kontingentsatser […]

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFUs) bestyrelse igangsatte i forbindelse med årsmødet 2018 en strategiproces, som skal føre frem til en strategi for foreningens arbejde frem mod 2023. DFFU ser sig selv som en medspiller på området for læring og kompetenceudvikling og bestyrelsen har ønsket at sætte fokus på fremtidens FFU-bibliotekers services og de tilknyttede […]

Hermed følger oversigt over de fastlagte workshops i forbindelse med DFFU strategiarbejdet. Som udgangspunkt for workshops benyttes bestyrelsens udpegede 3 søjler: Forskning & viden, Uddannelse & læring, Samfund & praksis. HUSK: Tilmelding til workshops på sekretariat@dfdf.dk. Workshop 1: Det nye FFU-bibliotek – behov for nye kompetencer? Dato: 14.05.2019 kl. 10-15. Deltagere: Medarbejdere ved fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. […]

Som det forhåbentlig er bekendt, forbereder DFFUs bestyrelse en strategi for foreningen, som skal fremlægges på årsmødet den 19.-20. september 2019 (Comwell Sydhavnen i Kbh.). Læs evt. mere på DFFUs hjemmeside. DFFU har bedt Tænketanken Fremtidens Biblioteker om at forestå arbejdet med strategiprocessen herunder at analysere og samle data til brug for bestyrelsens endelige skrivearbejde. […]

DFFU har netop modtaget positivt svar på en ansøgning til DEFF vedr. baggrundsanalyse om kompetencer og services i fremtidens forskningsbiblioteker. Analysen skal føre frem til en ny strategi for foreningen til præsentation på årsmødet i september 2019 og til at hjælpe DFFU med dette arbejde samarbejdes med Tænketanken Fremtidens biblioteker. Bevillingen fra DEFF lyder på […]

  DFFUs vinterinternatmøde 2019 havde lige knap 100 deltagere, som fik 2 særdeles indholdsrige dage med oplæg, paneldebat, film og masser af netværk. Find power points fra oplæggene her. Læs endvidere nedenfor konklusionerne på første dagens workshop: 29 February 2019 Chapter on Open Science in Korsoer, Denmark A lively meeting of the Danish chapter in […]

DFFUs bestyrelse ønsker medlemsdemokratiet udfolde sig. Derfor beder vi nu vores medlemmer svare os på, hvilket tema, der er mest interessant som ramme for 2018-årsmødet i Billund. Send jeres svar senest 27.3.2018 til sekretariat@dfdf.dk, så vælger vi jeres favorit. Der kan vælges mellem: Nr. 1: New technologies, new skills: “robotter og legoklodser” Nr. 2: Branding […]

Vi må med sorg meddele, at foreningens sekretær fra 2002-2017 Hanne Dahl er afgået ved døden den 13.2.2018. Som mange ved, kæmpede Hanne en modig og tapper kamp mod cancer, men tabte tirsdag aften. Hanne ydede igennem de mange år en uvurderlig indsats for foreningen og vi skylder hende stor tak for det og for […]

Pr 1. januar 2018 er Jan Erik Hansen tiltrådt som ny redaktør på REVY. Jan er ansat som informationsspecialist ved Det Kgl. Bibliotek, og er således solidt forankret i REVYs verden. Til daglig arbejder Jan ved Københavns Universitetsbibliotek og står for den brugerorienterede kommunikation, primært på web og sociale medier. Det er rigtig dejligt at […]

Today LIBER is putting its 2018-2022 Strategy — Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age — into action. The Strategy focuses on activities which directly support the hundreds of libraries in LIBER’s network.   ·         Research libraries will continue to be represented strongly in the ongoing European copyright reform process; ·         An annotated […]

I forbindelse med årets generalforsamling i Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges. Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek og Louise Naomi Vetner, UC Nordjylland er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2017-2019. […]