Author Archives: malte

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) ønsker at gentænke foreningens sekretariat. DFFU’s mangeårige sekretær, Hanne Dahl, har valgt at gå på pension med udgangen af juni. I den forbindelse bestræber DFFU’s bestyrelse sig på dels at sikre forsat opgaveløsning, men også at gentænke sekretariatsfunktionen. Formand Bertil F. Dorch udtaler: ”Vi ønsker at tilknytte en netværksskabende […]

Ny amerikansk rapport kortlægger amerikanske forskningsbibliotekers metoder i informations-literacy.

Den 10. november 2016 har Court of Justice of the European Union (CJEU) gjort en opsigtsvækkende afgørelse om udlånsrettighederne for e-bøger. 

DFFU forum inviterer til temadag om udfordringer for og forventninger til mellemledere ved DFFU bibliotekerne d. 10. november 2016 på DTU.

Historisk dag i Biblioteksdanmark: Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fusioneres fra 1. januar 2017.