Author Archives: malte

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) ønsker at gentænke foreningens sekretariat. DFFU’s mangeårige sekretær, Hanne Dahl, har valgt at gå på pension med udgangen af juni. I den forbindelse bestræber DFFU’s bestyrelse sig på dels at sikre forsat opgaveløsning, men også at gentænke sekretariatsfunktionen. Formand Bertil F. Dorch udtaler: ”Vi ønsker at tilknytte en netværksskabende […]

Ny amerikansk rapport kortlægger amerikanske forskningsbibliotekers metoder i informations-literacy.

Institut for Design og Kommunikation ved SDU tilbyder to nye efteruddannelsesfag af stor relevans for FFU-sektoren: et i bibliometri og et i Data Science og Big Data.

Den 10. november 2016 har Court of Justice of the European Union (CJEU) gjort en opsigtsvækkende afgørelse om udlånsrettighederne for e-bøger. 

Ny rapport fra The Future of Libraries (MIT-libraries) skitserer en omfattende vision for fremtidens MIT-biblioteker.